Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z zakresu działalności kulturalnej

Załącznik do pobrania
Opis

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
z zakresu działalności kulturalnej

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25/10/1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Udzielenie zamówienia było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu upublicznionym
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie zamawiającego.


ZAMAWIAJĄCY
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Plac W. Bartoszewskiego 1,  Gdańsk 80-862
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Projekt i wykonanie pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Projekt i wykonanie pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

- Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Studio Rzeźby Maciej Jagodziński-Jagenmeer, z siedzibą w Toruniu,
ul. Ignacego Łyskowskiego 27G lok. 77, 87-100 Toruń,
NIP 9531327514, REGON 368916188

Data udzielania zamówienia (podpisania umowy):  05.06.2019

Informacje o rozstrzygnięciu konkursu >tutaj

Data udostępnienia
Data modyfikacji
Rodzaj
Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej art. 4 d ust 1 pkt 2 (ogłoszenie o udzielanym zamówieniu / ogłoszenie o udzielonym zamówieniu)
Status
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu