Konkurs na pomnik Pileckiego w Gdańsku rozstrzygnięty

Konkurs na pomnik Pileckiego w Gdańsku rozstrzygnięty

Ogłoszenie o wynikach konkursu na projekt i wykonanie pomnika rtm. Witolda Pileckiego przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

Na konkurs zostało zakwalifikowanych 33 artystów, z czego swoje prace dostarczyło do Muzeum 15 z nich. Żadna z nadesłanych prac nie podlegała wykluczeniu. W trakcie obrad Jury Konkursowego w dniu 23 kwietnia 2019 r. dokonano oceny prac konkursowych wg określonych w regulaminie kryteriów. Oceniono również zgodność prac z istotnymi wymogami określonymi w Regulaminie Konkursu.

 

Konkurs rozstrzygnięty

 

Najwyżej została oceniona praca Studia Rzeźby Macieja Jagodzińskiego - Jagenmeera

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Praca ta otrzymała pierwszą nagrodę w kwocie 25 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie pomnika. Uzyskała 100% według kryteriów Regulaminu Konkursu.

Jury Konkursowe uznało tę pracę za najlepszą ze względu na najwyższą atrakcyjność formy plastycznej. Wysoko oceniono czytelność ideową projektu, ukazującą wiele aspektów postaci i klarowność przekazu, a także pod względem dostosowania wyrazu do zastosowanych środków. Doceniono oryginalną, dynamiczną formę kompozycji oraz dobre dopracowanie rysów twarzy. Praca została wybrana jednogłośnie przez Jury Konkursowe.

4 metrowy pomnik przedstawia postać Rotmistrza Witolda Pileckiego na cokole. Postać uchwycona jest w ruchu, odzwierciedlającym w symboliczny sposób jego pobyt i brawurową ucieczkę z obozu Auschwitz. Pilecki przedstawiony w mundurze rotmistrza, gestem dłoni odrzuca za siebie obozową czapkę. Mierząca 2,80 m rzeźba odlana jest z brązu i osadzona na cokole wykonanym z blachy kwasoodpornej i blachy kortenowskiej. Forma cokołu nawiązuje do architektury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Skład Jury
Jury przewodniczył
Prof. Stanisław Radwański - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Prof. Mariusz Białecki - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG – Zastępca Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Dr hab. Stanisław Brach, Prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Dr inż. arch. Bazyli Domsta – Studio Architektoniczne Kwadrat Sp. z o.o.
Tomasz Gieszcz Dyrektor Biura Wojewody Pomorskiego
Dr Janusz Janowski, Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków
Mgr Jacek Kiciński - artysta rzeźbiarz, autor pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie
Dyrektor Andrzej Kondracki reprezentant Marszałka Województwa Pomorskiego
Mgr Tomasz Kucharski - artysta malarz, Wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków
Dr hab. Jan Sikora - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Adam Siwek - Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN

Drugą nagrodę w wysokości 15 000 zł brutto otrzymała praca autorstwa Stanisława Szwechowicza - rzeźbiarz; Artur Grodziński - architekt

Projekt pomnika 2

Trzecią nagrodę w wysokości 10 000 zł brutto otrzymała praca Adama Arabskiego

Projekt pomnika 3