CHRONIMY PTAKI NA WESTERPLATTE

CHRONIMY PTAKI NA WESTERPLATTE

Na półwyspie Westerplatte rozpoczęto prace związane z czyszczeniem oraz zawieszaniem budek lęgowych dla ptaków. Jest to efekt porozumienia zawartego między Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku a Stowarzyszeniem Ptaki Polskie. Współpraca ma na celu ochronę dziko żyjących gatunków flory i fauny oraz ich siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków, jako wskaźników jakości środowiska na terenie Westerplatte.

W ramach porozumienia podpisanego przez dyrektora Muzeum dr. Karola Nawrockiego oraz prezesa Stowarzyszenia Piotra Kamonta, w lutym br. na Westerplatte zawieszonych zostanie 50 budek lęgowych. Stowarzyszenie Ptaki Polskie w wyniku przeprowadzonych analiz ornitologicznych dobrało liczbę i rodzaj takich ptasich domków, których celem będzie zaspokojenie potrzeb wielu skrzydlatych gości występujących na półwyspie.

Na Westerplatte zawieszone zostaną budki typu:

  • A1 – dla mniejszych sikor (modraszki, ubogiej, czarnogłowej, czubatki) i pełzaczy;
  • A – dla bogatki, kowalika, muchołówki żałobnej, mazurka;
  • B – dla szpaka, krętogłowa.

ZOBACZ LOKALIZACJE ZAWIESZANYCH BUDEK

Dodatkowo wyczyszczone zostaną budki zawieszone w poprzednich latach. Jest to niezbędne w głównej mierze ze względów sanitarnych, bowiem w takich zaniedbanych domkach dochodzi do kumulacji pasożytów, co w skrajnym przypadku może doprowadzić do śmierci piskląt.

Ponadto przez cały okres  lęgowy, czyli od 1 marca do 15 października, ornitolodzy będą monitorować strukturę gatunkową ptaków występujących na Westerplatte.

W ramach współpracy Stowarzyszenie Ptaki Polskie przeprowadzi również działania edukacyjne, na przykład w formie spacerów ornitologicznych dla uczestników w różnym wieku.

Zachęcamy do działań na rzecz przyrody! Odpowiedzi na wszelkie pytania nurtujące miłośników ptaków w zakresie wyboru budki oraz jej prawidłowego montażu dostępne są TUTAJ.