Niedźwiedź Wojtek na bojowym szlaku Armii Andersa

Niedźwiedź Wojtek na bojowym szlaku Armii Andersa

Opis zajęć: Skąd pochodził niedźwiadek Wojtek? Jak znalazł się w 2. Korpusie Polskich Sił Zbrojnych, nazywanym Armią Andersa? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lektury fragmentów książki "Dziadek i Niedźwiadek" autorstwa Łukasza Wierzbickiego. Dowiedzą się także, którędy wiódł szlak bojowy Armii gen. Andersa oraz dlaczego powstała tak daleko od ojczyzny. Grupa uda się również na wystawę stałą, by zobaczyć eksponaty związane z formacją wojskową, w której „służył” niedźwiedź Wojtek. 

lekcja muzealna

Adresat: uczniowie klas I-VI

Max liczba uczestników: 25-30 osób

Czas trwania i miejsce zajęć: 90 minut; sala edukacyjna i wystawa główna

Cena: 10 zł brutto od osoby

Możliwe terminy: od wtorku do piątku, godzina 10:00 lub 12:30

Rezerwacja: edukacja@muzeum1939.pl

Miejsce zbiórki: hol główny muzeum na poziomie minus trzy przy sklepiku, zgodnie z regulaminem zwiedzania bez plecaków, okryć wierzchnich, co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem zajęć.

Kontakt: Przemysław Zachulski, p.zachulski@muzeum1939.pl

Odniesienia do podstawy programowej: W czasie zajęć dzieci poznają historię niedźwiadka Wojtka oraz szlak bojowy żołnierzy Armii Andersa na podstawie lektury. Dzieci uczą się  uważnego słuchania czytanego przez edukatora tekstu oraz czekania na swoją kolej wypowiedzi w trakcie omawiania treści tekstu. Ćwiczą wypowiadanie się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na temat lektury. Uczą się ustalania kolejności zdarzeń i ich wzajemnej zależności, a także lokalizacji miejsc wydarzeń na mapie.