Moje wojenne dzieciństwo. Życie polskich dzieci podczas II wojny światowej

Moje wojenne dzieciństwo. Życie polskich dzieci podczas II wojny światowej

Opis zajęć: Zajęcia są poświęcone życiu polskich dzieci podczas II wojny światowej. Na podstawie eksponatów zgrormadzonych na wystawie, źródeł historycznych oraz wskazówek edukatora uczestnicy dowiedzą się, jak wyglądały trudy życia pod okupacją niemiecką i na sowieckim zesłaniu. Czy dzieci mogły chodzić wtedy do szkoły? Czy musiały pracować? Czy zdarzało się, że ryzykowały życie? Czy znajdowały czas i ochotę na zabawę? Uczniowie wspólnie z prowadzącym zastanowią się, jak mogło wyglądać ich życie, i spróbują odtworzyć ich przeżycia. Wczują się w ich role, pisząc list i kartkę z pamiętnika.

lekcja muzealna

Max. liczba uczestników: 35 osób

Czas trwania i miejsce zajęć: ok. 90 -120 min 

Cena: 10 zł brutto od osoby

Możliwe terminy: od wtorku do piątku, godzina 10.00 lub 12.30

Rezerwacja: edukacja@muzeum1939.pl

Miejsce zbiórki: hol główny muzeum na poziomie minus trzy, przy sklepiku muzealnym, zgodnie z regulaminem zwiedzania bez plecaków, okryć wierzchnich, co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem zajęć. 

Kontakt: Kamil Rutecki, k.rutecki@muzeum1939.pl

Odniesienia do podstawy programowej: Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z realiami życia polskich dzieci pod okupacją niemiecką i sowiecką. Ćwiczenie umiejętności analizy eksponatów oraz pisania krótkich wypowiedzi w formie listu i kartki z pamiętnika.