Przejdź do treści

Losy Polaków pod sowiecką okupacją i „na nieludzkiej ziemi”

27/02/2019 - 15:49
Losy Polaków pod sowiecką okupacją i „na nieludzkiej ziemi”

Opis zajęć: Lekcja jest poświęcona brutalnej, antypolskiej polityce Sowietów na terenach okupowanych w czasie II wojny światowej. Polityce, która miała doprowadzić do całkowitej unifikacji ziem polskich z ZSRS oraz eksterminacji polskich elit – natychmiastowej w masowych egzekucjach lub długotrwałej w wieloletniej morderczej pracy na zesłaniu w łagrach, skąd powrót – jeżeli był możliwy – trwać mógł wiele lat.

lekcja muzealna

Max. liczba uczestników: 30 osób

Czas trwania i miejsce zajęć: ok. 150 min, wystawa główna

Cena: 10 zł brutto od osoby

Możliwe terminy: od wtorku do piątku, godzina 10.00 lub 12.30

Rezerwacja: edukacja@muzeum1939.pl

Miejsce zbiórki: hol główny muzeum na poziomie minus trzy, przy sklepiku muzealnym, zgodnie z regulaminem zwiedzania bez plecaków, okryć wierzchnich, co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem zajęć. 

Kontakt: Przemysław Zachulski, p.zachulski@muzeum1939.pl 

Odniesienia do podstawy programowej: Celem zajęć jest poznanie najważniejszych zmian wprowadzonych przez Sowietów na anektowanych ziemiach polskich. Na przykładzie zaś zbrodni katyńskiej oraz wspomnień deportowanych poznanie polityki sowieckiej wobec Polaków mieszkających na tych terenach.