Gdański Kurier Muzealny nr 3

„GDAŃSKI KURIER MUZEALNY. KWARTALNIK MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ” NR 3 (3) GRUDZIEŃ (2021) - LUTY (2022)

W najnowszym, trzecim numerze „Gdańskiego Kuriera Muzealnego. Kwartalnika Muzeum II Wojny Światowej” zachęcamy do zapoznania się z kolejnym artykułem z cyklu Polegli obrońcy Westerplatte. Przybliżamy w nim m.in. działania opieki medycznej obecnej na terenie Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.

W związku z budową Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 informujemy także o bieżących działaniach związanych z tym przedsięwzięciem. Przywołujemy m.in. efekty prac archeologów MIIWŚ, zaprezentowane na wystawie czasowej „«Kiedy się wypełniły dni…». Pochówki polskich obrońców Westerplatte”. Na ekspozycji przedstawiono sylwetki sześciu obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej, którzy polegli w trakcie trwających od 1 do 7 września 1939 r. walk. Do biogramów dołączono wybrane przedmioty odnalezione w trakcie badań archeologicznych w 2019 r. Są one nie tylko elementami wyposażenia wojskowego. Ukazują również życie prywatne obrońców.

 

W niniejszym wydawnictwie kontynuujemy również cykl poświęcony interesującym ludziom współpracującym z MIIWŚ. Tym razem przeprowadziliśmy wywiad z kierownikiem muzealnej biblioteki – Patrycją Śliwińską. Rozmawialiśmy m.in. o publikacjach dla dzieci poświęconych II wojnie światowej, które odnaleźć można w zbiorach biblioteki – lekturach, z których skorzystać mogą zarówno nauczyciele, jak i rodzice.

 

W kwartalniku odnajdą Państwo również niezwykle poruszający cykl dotyczący wspomnień świadków historii oraz wypowiedzi naszych darczyńców. W tym numerze przedrukowujemy wywiad z dr. Władysławem Mochockim z Lubska, który miał zaszczyt osobiście się spotykać z „lwami” Westerplatte i spisywać ich wojenne wspomnienia. W tym roku pan Władysław przekazał je wraz z innymi pamiątkami po westerplatczykach do zbiorów MIIWŚ.

 

 

 

Serdecznie zachęcamy do lektury! 

 

 


Zapoznaj się ze wszystkimi wydaniami "Gdańskiego Kuriera Muzealnego. Kwartalnika Muzeum II Wojny Światowej"

– nr 1 (1) czerwiec-sierpień 2021 <<< POBIERZ
– nr 2 (2) wrzesień-listopad 2021 <<< POBIERZ
– nr 3 (3) grudzień-luty 2022 <<< POBIERZ
– nr 1 (4) marzec - maj 2022 <<< POBIERZ
– nr 4 (4) czerwiec - sierpień 2022 <<< POBIERZ