Książka czerwca – Alicja Bartnicka, "Światopogląd w działaniu. Heinrich Himmler i jego wizja rasowego imperium III Rzeszy"

Książka czerwca – Alicja Bartnicka, "Światopogląd w działaniu. Heinrich Himmler i jego wizja rasowego imperium III Rzeszy"

W czerwcu zachęcamy do zapoznania się z naszą najnowszą książką – publikacją Alicji Bartnickiej pt. Światopogląd w działaniu. Heinrich Himmler i jego wizja rasowego imperium III Rzeszy, która ukazała się w nowej odsłonie serii naukowej Wydawnictwa MIIWŚ. Tylko w tym miesiącu będzie ona dostępna w promocyjnej cenie 55 złotych.

 

Światopogląd w działaniu to staranne, kompleksowe opracowanie naukowe, które pozwala lepiej zrozumieć charakter narodowego socjalizmu w Niemczech. Autorka poddała dogłębnej, wielopłaszczyznowej analizie poglądy i działania Heinricha Himmlera. Z pracy wyłania się nowa perspektywa odnośnie do planów niemieckich nazistów wobec Polski i XX-wiecznej Europy.

 

Jak podkreślają recenzenci książki, na uwagę zasługuje jej całościowy charakter i szerokie zakreślenie problemu badawczego. Obszerna monografia składa się z czterech zasadniczych rozdziałów poprzedzonych wstępem. Część główną uzupełnia wyczerpująca bibliografia oraz indeks nazwisk i nazw geograficznych.

 

Zachęcamy też do odwiedzenia naszego stacjonarnego punktu sprzedaży, który mieści się na poziomie –3 budynku muzeum.