Konkurs urbanistyczno - architektoniczny, otwarty, jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pn. „Koncepcja Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte”