Konkurs na projekt muralu promującego Festiwal Kultury Utraconej

Konkurs na projekt muralu promującego Festiwal Kultury Utraconej

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie na projekt Muralu Artystycznego promującego Festiwal Kultury Utraconej. Mural swoją treścią ma nawiązywać do fenomenu kultury i sztuki międzywojennej, wielkich osiągnięć polskich artystów, również na arenie międzynarodowej. Ideą przewodnią ma być pokazanie strat, jakie polska kultura poniosła w latach 1939 - 1945 – zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej. Mural namalowany zostanie na szczytowej ścianie budynku przy al. Grunwaldzkiej 127 w Gdańsku.

 

Projekt powinien odznaczać się wysoką wartością artystyczną i zawierać logo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz logo Festiwalu Kultury Utraconej określone w załączniku nr 2 do Regulaminu. Zabrania się umieszczania treści obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem w Polsce oraz wiedzą historyczną, propagującym przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje. 

 

Proponowane są dwa tematy działań artystycznych:
a) wizerunki wybitnych polskich artystów z okresu międzywojennego (1918-1939),
b) obiekty kultury i dzieła sztuki. 


Uczestnikiem mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Prace konkursowe z dokładnie i czytelnie wypełnioną Kartą zgłoszenia należy dostarczyć listownie, kurierem lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2024 r. na adres: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.muzeum1939.pl do dnia 29 lutego 2024 r. do godz. 23.59.

 

W Konkursie przewiduje się Nagrodę Główną w kwocie 10.000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto). Dodatkowo przewiduje się możliwość przyznania nie więcej niż trzech wyróżnień pieniężnych w kwocie po 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto).

 

Szczegółowe informacje, w tym karta zgłoszeniowa, dostępne są w poniższym regulaminie: