#ObrońcyNiepodległej

Konkurs graficzny #ObrońcyNiepodległej

Stwórz pracę graficzną i weź udział w konkursie!

Przedstaw wybraną postać #ObrońcyNiepodległej Polskiktóra w trakcie II wojny światowej z bronią w ręku, bądź w inny sposób, wzięła czynny udział w walce o niepodległy byt państwa polskiego.  

Celem Konkursu jest:

  • upamiętnienie polskich bohaterów czasu II wojny światowej;

  • poszerzanie wiedzy o historii państwa polskiego w XX wieku;

  • wzmacnianie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży;

  • rozwijanie kreatywności i inspirowanie samodzielnej pracy twórczej;

  • zachęcenie do poszukiwań inspiracji historycznych w dziedzinie sztuki;

  • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.


Do udziału w Konkursie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Do Konkursu dopuszczone będą prace wykonane indywidualnie i własnoręcznie w technice grafiki komputerowej, jak również technice graficznej analogowej (np. rysunek, malarstwo, kolaż). 
 

Aby wziąć udział w Konkursie, należy wypełnić na stronie formularz zgłoszeniowy załączony poniżej i przesłać go podpisany wraz z pracą konkursową najpóźniej do 11 października br. 

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do 11 listopada br. w terminie do 11 listopada 2021 r. Niezwłocznie po ogłoszeniu werdyktu komisji nastąpi otwarcie wystawy prac: nagrodzonych, wyróżnionych oraz ewentualnie innych zakwalifikowanych na ekspozycję. Prace będą eksponowane w ogólnodostępnej przestrzeni Muzeum.

Dla laureatów przygotowano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zapoznaj się z regulaminem konkursu graficznego #ObrońcyNiepodległej >>>

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy