Konferencje

1940 - WOJNA ZAPOMNIANA?

WORLD BATTLEFIELD MUSEUMS FORUM

CENTRUM KONFERENCYJNE

AKTUALNOŚCI

Czy narody Europy Zachodniej pamiętają o wojnie tak samo, jak mieszkańcy środkowej i wschodniej części kontynentu? Kto kształtuje wyobrażenia o wydarzeniach II wojny światowej: historycy czy twórcy kultury masowej? Na te i inne pytania już w najbliższy piątek 8 maja odpowiedzi będą poszukiwać uczestnicy konferencji pt. „Brzemię zwycięstwa. II wojna światowa i jej skutki z perspektywy 75 lat od jej zakończenia”. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest współorganizatorem wydarzenia.
Zapoczątkowana we wrześniu 1939 r. wojna europejska, w roku 1940 rozwinęła się w całej swojej grozie. Z jednej strony to pierwszy rok okupacji ziem polskich przez III Rzeszę i Związek Sowiecki, z drugiej zaś to dalsza ekspansja terytorialna obu tych totalitarnych państw - działania wojenne toczą się już wówczas na wielu frontach, ogarniając kolejne obszary Europy, Azji i Afryki.
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaniepokojone oraz oburzone wypowiedziami przedstawicieli władz Federacji Rosyjskiej, w tym Prezydenta Władimira Putina, na temat genezy i przebiegu II wojny światowej, przypomina...