Muzeum II Wojny Światowej

Komunikat z dnia 16.07.2021 r. w sprawie  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

KOMUNIKAT 
z dn. 16 lipca 2021 r.
w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: opracowanie dokumentacji pn.: „Wielobranżowy projekt parkingu oraz budynku Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego wraz z elementami zagospodarowania terenu na Westerplatte”

 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji pn.: „Wielobranżowy projekt parkingu oraz budynku Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego wraz z elementami zagospodarowania terenu na Westerplatte” wpłynęły 3 oferty. Komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania przystąpiła do oceny złożonych ofert. 

 

dr hab. Grzegorz Berendt
Z-ca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

W załączeniu zestawienie ofert>>>