Archeolodzy znaleźli na Westerplatte liczne przedmioty o olbrzymiej wartości historycznej i wystawienniczej./ Template for maps with officers' equipment belonging to Major Sucharski or Captain Dąbrowski.

KOLEJNE ODKRYCIA ARCHEOLOGÓW NA WESTERPLATTE

Podczas nadzoru archeologicznego nad budową nowego Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte archeolodzy odkryli trzy dotąd niezlokalizowane leje po bombach zrzuconych przez Niemców 2 września 1939 r. W jednym z nich, znajdującym się w pobliżu Willi Oficerskiej, znaleziono liczne przedmioty o olbrzymiej wartości historycznej i wystawienniczej.

 

Najcenniejszym artefaktem jest wzornik do map, który ze względu na swoje przeznaczenie, mógł należeć wyłącznie do jednej z dwóch osób: mjr. Henryka Sucharskiego lub kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Szablon wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach 10 ×14 cm, zawierał symbole wojskowe oraz linijkę i stosowany był do oznaczania na mapach lokalizacji i ruchów wojsk oraz planowania przyszłych posunięć.

Znaleziono również fragmenty polskiego umundurowania, takie jak patka mundurowa szeregowca, guziki; przedmioty osobiste i codziennego użytku, m.in. grzbiet encyklopedii powszechnej ULTIMA THULE, butelkę po wodzie kolońskiej TROÏKA, pudełko po proszku do czyszczenia zębów DENTOSAN, etykietę maści na odciski z warszawskiej apteki; liczne elementy związane z wyposażeniem budynku: fragmenty zastawy stołowej z kasyna oficerskiego, w tym naczynie o dotąd nieznanej formie, fragmenty szyb okiennych i witrażowych, płytek ceramicznych oraz marmurowych.

Przedmioty te zostały wrzucone do leja wraz ze znajdującą się w ich pobliżu ziemią i gruzem zniszczonego budynku, w czasie, gdy zimą 1939/1940 r, Niemcy rękoma polskich więźniów z obozu Stutthof, porządkowali teren m.in. rozbierając budynki i zasypując leje. Możemy założyć, że część z odkrytych podczas nadzorów archeologicznych zabytków należała do mieszkających w budynku Willi Oficerskiej mjr. Sucharskiego i kpt. Dąbrowskiego, co oprócz wartości muzealnej czyni je również przedmiotami o olbrzymiej wartości emocjonalnej.

Eksploracja leja nie została jeszcze zakończona, co pozwala nam żywić nadzieję, na odnalezienie kolejnych cennych artefaktów, które będziemy mogli Państwu prezentować zarówno na naszej stronie jak i na tworzonej wystawie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.