Gala konkursu filmowego "Poznaj Moje Hobby"

Gala konkursu filmowego "Poznaj Moje Hobby"

17 maja w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu Pomorskiego Kuratorium Oświaty na krótkometrażowy film „Poznaj Moje Hobby”, promującego ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa pomorskiego. Łącznie złożono aż 303 prace, z czego jury konkursowe postanowiło wyróżnić 30 twórców prezentujących swoje pasje.

 

W uroczystości wzięli udział: Małgorzata Bielang - Pomorska Kurator Oświaty, Mariusz Łuczyk - Wicewojewoda Pomorski oraz gospodarz obiektu Marek Szymaniak - zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Gala konkursu filmowego "Poznaj Moje Hobby", wystąpienie Pomorskiej Kurator Oświaty - Małgorzaty Bielang
Gala konkursu filmowego "Poznaj Moje Hobby", goście i publiczność zgromadzona na uroczystości
Gala konkursu filmowego "Poznaj Moje Hobby", wystąpienie Wicewojewody Pomorskiego - Mariusza Łuczyka
Gala konkursu filmowego "Poznaj Moje Hobby", wystąpienie zastępcy dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - Marka Szymaniaka
Gala konkursu filmowego "Poznaj Moje Hobby", występ uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku
Gala konkursu filmowego "Poznaj Moje Hobby", pokaz fragmentów nagrodzonych filmów biorących udział w konkursie filmowym „Poznaj Moje Hobby”
Gala konkursu filmowego "Poznaj Moje Hobby", uhonorowanie uczniów za wyróżnione filmy w konkursie „Poznaj Moje Hobby” nagrodami

Przy okazji uroczystości podsumowano także XXVII Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia" o zasięgu ponadwojewódzkim.

 

Krótkometrażowe filmy zgłoszone do konkursu „Poznaj Moje Hobby”, jak i kompletna lista uhonorowanych laureatów, dostępne będą na stronie internetowej Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

Wszystkim uczestnikom w imieniu dyrektora i pracowników Muzeum, składamy serdeczne gratulacje!