Gala III edycji konkursu Pro bono Poloniae im. Dawida Krupeja z koncertem Zespołu “Mazowsze”

11 listopada 2022 r., w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, miała miejsce uroczysta gala wręczenia nagród laureatom III edycji konkursu Pro bono Poloniae im. Dawida Krupeja, zwieńczona koncertem Zespołu “Mazowsze”, upamiętniającym wydarzenia sprzed 104 lat.

 

Konkurs Pro bono Poloniae im. Dawida Krupeja był skierowany do organizacji pozarządowych, chórów i zespołów muzycznych oraz do indywidualnych artystów.

 

Przedmiotem konkursu było udokumentowanie wskazanego wydarzenia artystycznego zrealizowanego między 1 stycznia 2021 r. a 30 września 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem wątków historycznych i patriotycznych oraz promocji naszej historii w latach 1939-1945.

 

Gościem specjalnym na gali była Stefania Krupej - siostra Dawida Krupeja, patrona konkursu Pro bono Poloniae (1991-2020), absolwenta Akademii Muzycznej w Gdańsku, byłego pracownika Muzeum II Wojny Światowej, radnego Miasta Gdańska, pracownika Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; artysty i społecznika, którego praca zawodowa, zacięcie organizatorskie i nieprzeciętne uzdolnienia wokalno-muzyczne służyły podtrzymaniu ducha polskości i były dowodem żywego patriotyzmu kultywowanego w młodym pokoleniu.

 

W kategorii „Organizacje Pozarządowe” pierwsze miejsce zajęło Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Gryf za film „Pseudonim Lufa”, będący historią ppor. Henryka Wieliczki ps. Lufa, żołnierza, partyzanta i oficera 5 a następnie 6 Wileńskiej Brygady AK. Natomiast w kategorii „Chóry, zespoły, osoby prywatne” najlepszy okazał się Sebastian Ryś, który odebrał nagrodę za monodram „Kolumbowie - piegowata pogoda”.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Muzeum.