Przejdź do treści

Film podsumowujący V etap badań archeologicznych na Westerplatte

22/04/2020 - 15:04

W terminie od 12 września 2019 r. do 15 listopada 2019 r. na terenie Westerplatte odbył się kolejny, piąty etap badań archeologicznych prowadzonych przez archeologów z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – będącego oddziałem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Badania prowadzono na terenie półwyspu Westerplatte, miejsca symbolicznego początku II wojny światowej. W tym miejscu 1 września 1939 roku o godz. 4:48 padły pierwsze strzały z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein, tu także polskiego skrawka ziemi broniła dzielnie przez 7 dni załoga żołnierzy Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Piaty etap badań przyniósł zaskakujące i ważne wyniki w postaci odnalezienia 9 szkieletów ludzkich (zachowanych w całości bądź fragmentarycznie), a także kilkuset fragmentów kości ludzkich. Widoczne na kościach obrażenia, a także odnalezione przy szczątkach artefakty wskazują,  że  po 80 latach od tych tragicznych wydarzeń, udało się odnaleźć pochówki polskich bohaterskich Obrońców z września 1939 r. 

 

 

W trakcie piątego etapu badań archeologicznych na Westerplatte, prowadzonych przez archeologów z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, będącego oddziałem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, odnaleziono szczątki 9 osób oraz ponad kilkaset fragmentów kości ludzkich. W związku z odnalezieniem szczątków ludzkich zostało wszczęte śledztwo prowadzone przez Oddział Śledczy Instytutu Pamięci Narodowej. Aktualnie szczątki ludzkie analizują genetycy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, którzy będą identyfikować zmarłych na podstawie badań DNA. 

Niezwykle cenne dla identyfikacji są ustalenia poczynione przez muzealników w trakcie prowadzonych badań, wyniki prowadzonych kwerend i analiz, a także ustalenie listy poległych na Westerplatte obrońców z września 1939 r., umożliwiającej dalszą identyfikację szczątków. Muzealnicy doskonale poruszają się w problematyce historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej, ale także w temacie losów żołnierzy broniących polskiej enklawy jaką było Westerplatte. Rozpoczęte na Westerplatte wykopaliska są pierwszymi w historii półwyspu szerokopłaszczyznowymi badaniami archeologicznymi. Prace prowadzone są przez zespół archeologów: Adam Dziewanowski, Filip Kuczma – kierownika badań archeologicznych, Piotr Kalka, Wojciech Samól. 

Spektakularne wyniki badań piątego etapu prac archeologicznych, a także znaleziska i wiedza pozyskana z wcześniejszych sezonów badań wskazują, jak ważna dla poznania historii Westerplatte jest misja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz jego oddziału – Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Jak mówi Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej – dr Karol Nawrocki, odnajdywane po 80 latach szczątki obrońców oraz liczne artefakty świadczą niestety o wieloletnim zaniedbaniu i braku zainteresowania materialnymi śladami przeszłości, które dzięki pracy muzealnych archeologów wychodzą obecnie na światło dzienne. Odkrycie szczątków ludzkich oraz widoczne na nich ślady, lokalizacja szczątków w miejscu pierwotnego pochówku Obrońców oraz liczne artefakty przy nich odnajdowane wskazują jednoznacznie, że odnaleziono poległych żołnierzy z Westerplatte, którzy przez 80 lat spoczywali w nieznanym miejscu, w bezimiennych wojennych mogiłach. Według Dyrektora Nawrockiego, efekty badań archeologicznych dowodzą jak wiele jest do zrobienia jeszcze zarówno na samym terenie półwyspu Westerplatte, jak i w kwestii badań nad historią tego miejsca, tak szczególnego dla historii Polski jak i całego świata.

Od samego początku badania archeologiczne wspierane są przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod przewodnictwem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. 
Ponadto patronat honorowy nad badaniami udzielił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Jarosław Sellin.   

W czerwcu 2019 r. z wizytą w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przybyli Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński oraz Minister Jarosław Sellin - Sekretarz Stanu w MKiDN, którzy wraz z Dyrektorem MIIWŚ dr. Karolem Nawrockim udali się na Westerplatte, by obejrzeć m.in. efekty prac archeologicznych prowadzonych przez pracowników Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dowiedz się więcej o wizycie.

W najbliższych latach na terenie Westerplatte postanie plenerowe muzeum, którego inwestorem głównym jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – pod przewodnictwem dr. Karola Nawrockiego.

Zapoznaj się z konferencją dotyczącą V etapu badań archeologicznych na półwyspie Westerplatte TUTAJ.