Edukacja w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku gromadzimy i sprawujemy pieczę nad eksponatami i relacjami świadków, by zachować wiedzę o przeszłości. Wiedza o przeszłości nie powinna być tylko przechowywana, lecz powinna być także przekazywana. Upowszechniać tę wiedzę, dzielić się doświadczeniami ludzi tamtych czasów, to nasze zadanie – edukatorów Muzeum II Wojny Światowej.

Naszą misję realizujemy, prowadząc różnorodne zajęcia edukacyjne, przygotowane z myślą o różnych rodzajach odbiorców, także osobach z niepełnosprawnościami.

Prowadzimy zajęcia w nowoczesnych salach edukacyjnych, na wystawach – stałej, dla dzieci oraz wystawach czasowych, a także w sali kinowej.

W czasie zajęć, zgodnie z założeniami nowoczesnej edukacji muzealnej, tworzymy sytuacje, w których uczestnicy samodzielnie budują struktury wiedzy w oparciu o informacje pochodzące z różnych źródeł – eksponatów muzealnych, wspomnień, opracowań naukowych, literatury pięknej czy sztuk wizualnych.

Przede wszystkim jednak pragniemy skłaniać do refleksji i przemyśleń, by uczestnicy zajęć – poprzez
zderzenie z doświadczeniami przeszłych pokoleń – potrafili wyciągać wnioski ważne dla nich samych, dla wspólnot i miejsc, w których żyją i żyć będą ich potomkowie.