Muzeum II Wojny Światowej

Drugie Posiedzenie Kolegium Programowego Muzeum II Wojny Światowej

W dniu 12 kwietnia 2010 r. w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Kolegium Programowego, powołanego przez Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej.

W skład Kolegium wchodzą wybitni historycy: Władysław Bartoszewski,prof. Jerzy Borejszaprof. Włodzimierz Borodziejprof. Andrzej Chwalbaprof. Norman Davies (Wielka Brytania), prof. Israel Gutman(Izrael), prof. Ulrich Herbert (Niemcy), prof. Jerzy Holzerprof. Pavel Markovich Polian (Rosja), prof. Krzysztof Pomianprof. Henry Rousso (Francja), prof. Timothy Snyder (USA), prof. Jurij Szapował(Ukraina) oraz prof. Tomasz Szarota. Kolegium pełni rolę konsultacyjną i doradczą. Funkcję jego Przewodniczącego od czerwca ubiegłego roku sprawuje prof. Norman Davies. Jego kadencja trwa dwa lata.

W czasie spotkania dyrektor Muzeum II Wojny Światowej prof. dr hab. Paweł Machcewicz przedstawił członkom Kolegium informację o najważniejszych działaniach Muzeum w roku ubiegłym oraz działania bieżące związane m. in. z organizacją konkursu scenograficznego i architektonicznego. Ponadto w programie obrad znalazła się godzinna prezentacja szczegółowego projektu wybranych fragmentów scenografii i wizualizacji wystawy głównej autorstwa pracowni designerskiej Tempora S.A. z Brukseli. Członkowie Kolegium Programowego zapoznali się również z prezentacją układu tematyczno-przestrzennego wystawy głównej Muzeum na wybranych polach ekspozycyjnych. Ostatnim etapem spotkania była wnikliwa dyskusja nad przedstawionym wcześniej materiałem.