Przejdź do treści

Droga do wojny

Droga do wojny

Pierwszy z bloków tematycznych, zatytułowany Droga do wojny, poświęcony jest genezie konfliktu.

Duży nacisk został położony na ukazanie sił dążących do obalenia ładu wersalskiego – nazizmu, włoskiego faszyzmu, komunizmu i imperializmu japońskiego – jako czynników brutalizujących politykę i wpływających na świadomość ówczesnych ludzi oraz torujących drogę do II wojny światowej.

Oprócz informacji o ekspansji reżimów totalitarnych, a zwłaszcza o kolejnych triumfach Adolfa Hitlera osiągniętych dzięki bierności demokracji zachodnich, już w tym miejscu wyraźnie zasygnalizowano dążenie nazizmu i komunizmu do unicestwienia rzeczywistych i wyimaginowanych wrogów — całych grup społecznych, narodów, ras. Tutaj także ukazano, że reżimy totalitarne, dążąc do destrukcji ładu wersalskiego, współpracowały ze sobą i to nie tylko wówczas, gdy były sobie ideowo bliskie, jak faszyzm i nazizm, ale również, gdy deklarowały wzajemną wrogość. Obok informacji o interwencji włosko-niemieckiej podczas wojny domowej w Hiszpanii, kształtowaniu się sojuszu „Osi”, przedstawiony został pakt Ribbentrop-Mołotow i jego następstwa, przede wszystkim rozbiór Polski.

Pierwszy blok ekspozycji zakończony jest obszerną prezentacją niemieckiej, a także radzieckiej, agresji na Polskę we wrześniu 1939 r., stanowiącą wyraźną zapowiedź zjawisk, które nadały II wojnie światowej tak zbrodniczy charakter. W tej części pokazane zostały zbrodnie popełniane przez Niemców na polskiej i żydowskiej ludności cywilnej, mordy na jeńcach wojennych oraz bezbronnych uchodźcach, a także brutalne bombardowania miast, w tym zwłaszcza Warszawy. Narracja o „Wrześniu 1939” wyznacza punkt przejścia do bloku tematycznego zatytułowanego Groza wojny. 

Normalny: 23 zł, Ulgowy: 16 zł
min. 3 godziny
Poziom -3