Przejdź do treści

Dr hab. Grzegorz Berendt wziął udział w międzynarodowej konferencji “(No) Conflicts Left Behind: the Role of Museums“

18/12/2018 - 11:57
Dr hab. Grzegorz Berendt

Dr hab. Grzegorz Berendt, Zastępca Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wziął udział w międzynarodowej konferencji poświęconej roli muzeów w zachowaniu pamięci o konfliktach w historii  pt. “(No) Conflicts Left Behind: the Role of Museums“.

Konferencja została zorganizowana przez Narodowe Muzeum Historii Wojskowości w Sofii we współpracy z polskim Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Dwudniowa, międzynarodowa konferencja miała miejsce w siedzibie Narodowego Muzeum Historii Wojskowości w Sofii (Bułgaria). W konferencji wzięli udział naukowcy, muzealnicy zajmujący się historią konfliktów militarnych z perspektywy ich znaczenia historycznego i form upamiętniania w placówkach muzealnych. 

Konferencja została poświęcona rozważaniom nad dziedzictwem konfliktów zbrojnych w wymiarze regionalnym i uniwersalnym, roli muzeów zajmujących się historią wojskowości i wielu innym wyzwaniom i zagadnieniom. Rozmawiano również o wizjach rozwoju muzealnictwa w kontekście postępujących zmian cywilizacyjnych oraz innowacji technologicznych i społecznych.

Narodowe Muzeum Historii Wojskowości w Sofii otwarto w 1916 roku. Prezentuje całą historię wojenną Bułgarii i jest uznawane za jedno z najbardziej imponujących muzeów w Sofii. Zwiedzający mogą tam zobaczyć wyjątkową ekspozycję złożoną ze sprzętu wojskowego, broni palnej mundurów oraz nagród i odznaczeń.