Cykl #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - narzędzia i przedmioty żelazne wydobyte na Westerplatte

Cykl #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ - narzędzia i przedmioty żelazne wydobyte na Westerplatte

Dziś w ramach cyklu #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ prezentujemy efekty procesu konserwacji narzędzi i przedmiotów żelaznych, wydobytych w czasie wykopalisk archeologicznych na #Westerplatte w 2018 roku.


Krótka animacja przedstawia zdjęcia obiektów przed i po konserwacji, która polegała na usunięciu produktów korozji:
 


Powierzchnie oczyszczone pokryto inhibitorem korozji, a następnie zabezpieczono warstwą żywicy akrylowej B44, a w przypadku drewnianej rękojeści po przeprowadzeniu fumigacji zaimpregnowano odpowiednimi substancjami do tego celu przeznaczonymi.

 

 

Aby lepiej zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi, w tym także przed wilgocią, warstwę żywicy uszczelniono poprzez nałożenie na powierzchnię wosku mikrokrystalicznego.

 

 

Szeregowi zabiegów konserwatorskich towarzyszył proces wykonania dokumentacji konserwatorskiej, w tym także fotograficznej, dzięki czemu możemy zaobserwować widoczne efekty.

#ZobaczKonserwacjeMIIWŚ
W cyklu #ZobaczKonserwacjeMIIWŚ prezentujemy eksponaty, które dzięki żmudnej oraz drobiazgowej pracy konserwatorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku możemy udostępniać zwiedzającym.