„Corpus delicti. Świadectwo Zagłady” - słuchowisko ku czci obrońców warszawskiego getta

„Corpus delicti. Świadectwo Zagłady” - słuchowisko ku czci obrońców warszawskiego getta

16 maja 1943 r. zakończyło się powstanie w getcie warszawskim. Tego dnia na rozkaz Jürgena Stroopa wysadzono Wielką Synagogę znajdującą się przy ul. Tłomackie w Warszawie. W wyniku walk w powstaniu zginęło ok. 12 tys. Żydów. Większość spośród 60 tys. osób znajdujących się w tym czasie na terenie getta wywieziono do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady na Majdanku lub do obozów pracy w Poniatowej, Trawnikach i Budzyniu. Powstańcy stali się symbolem oporu ludności żydowskiej wobec działań władz niemieckich.


Aby uczcić pamięć obrońców warszawskiego getta, zapraszamy do wysłuchania słuchowiska „Corpus delicti. Świadectwo Zagłady”.


Słuchowisko zostało przygotowane przez społeczność skupioną wokół MIIWŚ – nastoletnich artystów z muzealnej grupy teatralnej oraz pracowników Działu Edukacyjnego. Wybrano 10 utworów napisanych przez osoby, których losy są złączone z gettem warszawskim – Władysława Szlengela, Henrykę Łazowertównę i Andrzeja Własta, a także wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego napisane pod wpływem powstania rozgrywającego się za murem tzw. dzielnicy zamkniętej.