Przejdź do treści

CODZIENNOŚĆ W CIENIU TERRORU.

CODZIENNOŚĆ W CIENIU TERRORU.

Okupacja niemiecka w Polsce 1939 - 1945.

Joanna Urbanek

 

Tematem albumu jest okupacja niemiecka w Polsce w latach 1939–1945. Poszczególne jego części ukazują swoiste światy równoległe: Niemców, polskiego miasta i wsi, ludności żydowskiej oraz konspiracji. Ponad 400 fotografii, które składają się na książkę, pochodzi ze zbiorów około 50 instytucji polskich i zagranicznych, osób prywatnych i kolekcji własnej Muzeum II Wojny Światowej. Większość publikujemy po raz pierwszy, przybliżając czytelnikowi atmosferę okupacji poprzez detal, mikrohistorię zawartą w każdym ze zdjęć. Umieszczone na końcu książki kalendarium porządkuje informacje i wzbogaca ją o element tradycyjnej narracji.

Zdjęcia zostały podzielone na sześć rozdziałów przedstawiających moment kapitulacji Polaków jesienią 1939 r., codzienne życie na wsi i w mieście w czasie okupacji, los Żydów, świat Niemców, walkę i opór Polaków oraz zniszczoną Polskę po zakończeniu wojny.

Fotografie zamieszczone w albumie pochodzą w dużej mierze ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej oraz Ośrodka Karta, który jest partnerem wydawnictwa. Bardzo wiele fotografii użyczyły też polskie oraz zagraniczne muzea, biblioteki, archiwa a także osoby prywatne.

Opis bibliograficzny: Joanna Urbanek, Codzienność w cieniu terroru. Okupacja niemiecka w Polsce 1939-1945, Gdańsk 2014, ss.328, ISBN 978-83-63029-96-8

Książkę można nabyć w księgarniach i w księgarni internetowej Motyle Książkowe lub poczytaj.pl