Przejdź do treści

Cmentarz Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte

Cmentarz Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte.

Polecamy pamięci nauczycieli i dzieci odwiedzenie cmentarza na Westerplatte. Spoczywają tam polegli obrońcy Polskiej Składnicy Tranzytowej oraz niektórzy później zmarli obrońcy, także dowódca obrony Westerplatte mjr Henryk Sucharski.