Cmentarz wizualizacja

Budowa Cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte i rozpoczęcie IX etapu badań archeologicznych

20 kwietnia 2022 r. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku otrzymało zezwolenie na realizację części inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału MIIWŚ. Decyzja wojewody pomorskiego dotyczy działki nr 25/2. Dokument zezwala na rozpoczęcie budowy cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. W związku z tym niecały miesiąc później, 17 maja, przekazano plac budowy wykonawcy cmentarza. Prace potrwają przez najbliższe pół roku.

 

Jak stwierdza p.o. dyrektor MIIWŚ dr hab. Grzegorz Berendt: „Budowa cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte to jedno z podstawowych działań I etapu inwestycji, jaką jest Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Istnieje przy tym wyraźna potrzeba społeczna jak najszybszego otwarcia i udostępnienia nowego cmentarza jako miejsca hołdu i oddawania pamięci poległym na Westerplatte”.

 

Nowoprojektowany cmentarz Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, będący adaptacją dotychczasowego miejsca pochówku obrońców Westerplatte, będzie miejscem wiecznego spoczynku dla szczątek (zwłok) ekshumowanych, a także szczątek (zwłok) odnalezionych podczas prac wykopaliskowych. Ponadto cmentarz zachowa dotychczasowy charakter założenia parkowego. Projekt przewiduje m.in. powstanie 18 steli z miejscami przeznaczonymi na pochówek obrońców, odtworzenie części historycznego ciągu komunikacyjnego z 1939 r., w tym ścieżek i chodników, a także uczytelnienie reliktów archeologicznych fragmentów willi oficerskiej oraz wartowni nr 5.

 

Dziś z kolei, tj. 3 czerwca, rozpoczął się IX etap badań archeologicznych na Westerplatte. Przypomnijmy, że ich głównym celem jest odnalezienie miejsca śmierci i pochówku legionisty Mieczysława Krzaka, który zginął najpewniej w nocy z 2 na 3 września 1939 r. w rejonie placówki „Fort”. Muzeum dąży do tego, by wszyscy polscy żołnierze polegli podczas obrony półwyspu zostali pochowani w imiennych grobach z należnymi im honorami. Dlatego też odnalezienie szczątków wszystkich westerplatczyków jest priorytetem naszej placówki.

 

 

Kolejnym założeniem prac wykopaliskowych jest odsłonięcie i udokumentowanie reliktów czterech schronów amunicyjnych (nr 8, 10, 11, 12) wchodzących w skład Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

 

 

Tegoroczne badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum na Westerplatte będą trwać pięć miesięcy. Muzealni archeolodzy będą także nadzorowali wszystkie prace ziemne prowadzone na Westerplatte w ramach budowy nowego cmentarza oraz remontu budynku dawnej elektrowni.

 

 

IX etap badań archeologicznych
Rozpoczęcie IX etapu badań archeologicznych na Westerplatte
Rozpoczęcie IX etapu badań archeologicznych na Westerplatte
Rozpoczęcie IX etapu badań archeologicznych na Westerplatte
Rozpoczęcie IX etapu prac badań archeologicznych na Westerplatte
Rozpoczęcie IX etapu badań archeologicznych na Westerplatte