Przejdź do treści

Artykuł "Wojenne cezury" w tygodniku „Sieci”

02/07/2020 - 12:01
Artykuł "Wojenne cezury" w tygodniku „Sieci”

Zachęcamy do lektury artykułu „Wojenne cezury” autorstwa dr. Karola Nawrockiego w najnowszym numerze tygodnika „Sieci”. Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pisze o trzech początkowych datach rozpoczęcia najtragiczniejszego konfliktu w dziejach ludzkości funkcjonujących w międzynarodowej świadomości, próbach podważania ich przez Rosję, a także o konieczności i zasadności utworzenia miejsca pamięci na Westerplatte – symbolu bohaterskiej walki Polaków w obronie wartości.

Dr Karol Nawrocki zwraca uwagę na fakt, że obecny stan Westerplatte nie wskazuje na to, by było to miejsce będące świadkiem heroizmu polskich żołnierzy na początku września 1939 r.:

– W XXI w. na półwyspie Westerplatte wciąż jedynymi środkami historycznej, edukacyjnej komunikacji jest słowo mówione, porzucona ruina i chaotyczna topografia, stojąca dziś w sprzeczności z tym, co wydarzyło się w roku 1939. (…) Westerplatte potrzebuje natomiast przede wszystkim wyraźnego śladu pamięci na miarę XXI w.

Dlatego też na półwyspie powstanie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. W ramach tej inwestycji planowane jest między innymi przywrócenie układu topograficznego Wojskowej Składnicy Tranzytowej znanego sprzed ataku Niemiec:

– Przyszłe muzeum oparte na koncepcjach arch. inż. Igora Strzoka z lat 2005–2007 z jednej strony zachowa oraz podkreśli unikatowe wartości historyczne, przestrzenne, materialne i niematerialne, z drugiej zaś stanie się prawdziwym centrum edukacji szkolnej i obywatelskiej. Preferowanymi działaniami na terenie planowanej inwestycji będą odtworzenia wybranych kilku przykładowych budowli byłej składnicy (w technice fundamentowania umożliwiającej zachowanie oryginalnych reliktów) oraz remonty konserwatorskie – pisze dr Karol Nawrocki.

Muzeum plenerowe na Westerplatte ma być miejscem nie tylko przekazywania wiedzy historycznej, prezentowania licznych artefaktów czy w końcu pochówku odnalezionych w ubiegłym roku szczątków bohaterów, ale również miejscem przypominającym o uniwersalnych wartościach płynących z historii Westerplatte – dodaje dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku:

– Jan Paweł II celnie diagnozował wciąż aktualne zagrożenia świata młodych, wołając jednocześnie o potrzebną aktywność w życiu społecznym. W myśl słów papieża nie może w niej zabraknąć miejsca dla historii, którą trzeba najpierw zrozumieć, aby móc jej bronić. (…) Dopiero po budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r. oraz po godnym pochówku polskich bohaterów z września 1939 – których odnajdujemy po 80 latach, w czasie prowadzonych badań archeologicznych – będziemy mogli z dumą powiedzieć, że mamy w końcu nasze wspólne Westerplatte.

Artykuł „Wojenne cezury” autorstwa dr. Karola Nawrockiego dostępny jest w numerze 27 (396) 2020 tygodnika „Sieci”.