Przejdź do treści
W kolejnej odsłonie cyklu #ZajrzyjDoNaszejKsiążki zapraszamy do zapoznania się z całą książką profesora Marka Kornata o polityce zagranicznej II Rzeczpospolitej w brzemiennym w wydarzenia okresie 1938 – 1939. Data jej udostępnienia nie została wybrana przypadkowo.
2020-04-06 | Nauka
Dzisiaj w ramach cyklu #PoznajWystawęGłówną chcielibyśmy przedstawić Wam ważny fragment ekspozycji stałej, na którym zaprezentowany został wątek psychicznego i fizycznego piętna pozostawionego u milionów osób przez straszliwy kataklizm wojenny.
6 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Święto ustanowiono w rocznicę otwarcia pierwszych nowożytnych Igrzysk Olimpijskich w Atenach, które miało miejsce dokładnie 6 kwietnia 1896 roku.
2020-04-06
Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci pani Marty Olszewskiej z domu Miklaszewskiej, dziennikarki, działaczki opozycji demokratycznej w PRL, wdowy po premierze Janie Olszewskim.
2020-04-05
#Zostańwdomu i poznaj historię Wolnego Miasta Gdańska - wysłuchaj wykładu prof. Marka Kornata #M2WSWirtualnie
2020-04-03 | Nauka
Czym jest zbrodnia katyńska? Kto i dlaczego podjął decyzję o wymordowaniu polskich oficerów? Dziś w ramach naszego cyklu #WirtualnePorankizHistorią opowiemy o tragicznych wydarzeniach mających miejsce w 1940 roku. Poniżej znajdziecie pomocnik historyczny zamieszczony w komiksie „Katyń”, wydanym przez MIIWŚ.
Nie zwalniamy! W ramach akcji #M2WSwirtualnie przygotowaliśmy nowy cykl #PoznajWystawęGłówną, w którym przedstawimy Wam wyjątkowe miejsca na wystawie głównej. Udostępniamy film w którym dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, odwiedzi z Wami kilka miejsc na ekspozycji, gdzie opowie m.in. o potrzebie ciągłego ulepszania muzealnej oferty – wystawienniczej, kulturalnej, edukacyjnej oraz… komercyjnej.
2020-04-02 | Wystawy
Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, urodzony w 1913 r., wikariusz kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu oraz aktywny działacz harcerski, został aresztowany przez Gestapo 11 września 1939 r. wraz z innym duchownymi ze swojej parafii i osadzony w więzieniu.
Kim był Maciej Aleksy Dawidowski, ps. „Alek”? Na czym polegał mały sabotaż? Dziś w ramach naszego cyklu #WirtualnePorankizHistorią opowiemy Wam o jednym z bohaterów „Kamieni na szaniec” autorstwa Aleksandra Kamińskiego.
Dlaczego Wojskowa Składnica Tranzytowa powstała właśnie na Westerplatte? Jak wyglądała jej bohaterska obrona we wrześniu 1939 roku?  Dziś w ramach naszego cyklu #WirtualnePorankizHistorią opowiemy Wam o Westerplatte.
Już 4 kwietnia o godzinie 19:00 zapraszamy na antenę oraz stronę internetową Radia Gdańsk na wyjątkowy koncert fortepianowy polskiego wirtuoza młodego pokolenia Szymona Nehringa oraz premierę płyty #Pamięć. Katyń 1940 / Smoleńsk 2010.
2020-03-31 | Kultura
#zostańwdomu i w ramach naszej akcji #PoznajWystawęCzasową! Dziś prezentujemy skorupę powstańczego granatu.
2020-03-30
Ile dni trwało Powstanie Warszawskie? Jakiego symbolu Powstańcy używali do oznaczania zdobytego sprzętu wojskowego? Dziś w ramach naszego cyklu #WirtualnePorankizHistorią opowiemy Wam o Powstaniu Warszawskim.
#zostańwdomu i w ramach naszej nowej akcji #PoznajWystawęCzasową! Dziś prezentujemy naramiennik z kurtki mundurowej, z munduru polowego należącego do gen. bryg. Stanisława Grzmot-Skotnickiego oraz Krzyż Virtuti Militari.
W 2019 r. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wydało album Krzywy obraz wojny. Armia Czerwona w Gdańsku i Prusach. W ramach naszego cyklu #M2WSWIRTUALNIE #ZajrzyjDoNaszejKsiążki zapraszamy do zapoznania się z fragmentem tej publikacji, traktującym o zajęciu Gdańska przez armię sowiecką oraz opanowaniu przez nią wybrzeża Zatoki Gdańskiej i Kępy Oksywskiej.
2020-03-27 | Nauka
W ramach naszej akcji #M2WSwirtualnie prezentujemy dzwon z wraku statku „Wilhelm Gustloff”, który znajdziecie na wystawie głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX wieku w świetle najnowszych badań archeologicznych pod redakcją naukową Hanny Mik i Wirginii Węglińskiej, to jedna z ważniejszych książek wydanych ostatnio przez Muzeum II Wojny Światowej. #zostańwdomu i zapoznaj się z załączonymi treściami!
2020-03-27 | Nauka
W dniu 1 września 2019 r. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbył się wernisaż wystawy czasowej „Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej”. #PoznajWystawęCzasową to cykl w ramach #M2WSwirtualnie, w którym za pośrednictwem wybranych eksponatów przybliżamy historię ludzi i miejsc z nimi związanych.
W ramach akcji #M2WSwirtualnie prezentujemy tekst autorstwa dr. Tomasza Szturo, zastępcy dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Tym razem artykuł poświęcony jest Zofii Kossak - współzałożycielce Rady Pomocy Żydom Żegota.
Kogo zmuszano do robót przymusowych? Skąd Niemcy pozyskiwali ręce do pracy? Dziś w ramach naszego cyklu #WirtualnePorankizHistorią dr Tomasz Wojnowski opowie Wam o robotach przymusowych w III Rzeszy oraz na terenach przez nią okupowanych.
Jak wyglądało życie w przedwojennej warszawskiej kamienicy?
2020-03-25
W jaki sposób gospodynie domowe radziły sobie z brakami żywności w czasie II wojny światowej? Dziś w ramach naszego cyklu #WirtualnePorankizHistorią opowiemy Wam o kuchni w czasie okupacji.
Co najmniej kilkadziesiąt tysięcy polskich Żydów doczekało na terenie okupowanej Polski wyzwolenia od niemieckiego terroru dzięki kilkudziesięciu tysiącom chrześcijan, działających głównie indywidualnie, prywatnie, poza gettami i obozami koncentracyjnymi. 24 marca jest dniem, gdy czcimy pamięć bohaterów, bo naszym obowiązkiem jest pamiętać o wszystkich aspektach przeszłości, ale afirmować tylko to, co na to zasługuje.
Kim była Irena Sendlerowa? Dziś w ramach naszego cyklu #WirtualnePorankizHistorią przybliżymy Wam historię polskiej bohaterki, która dzięki swojej heroicznej postawie uratowała życie wielu żydowskim dzieciom żyjącym w warszawskim getcie.
Jak wyglądała edukacja przed wojną? Dziś w ramach naszego cyklu #WirtualnePorankizHistorią przybliżymy Wam historię szkolnictwa w XX-leciu międzywojennym. 
#M2WSwirtualnie 24 marca zapraszamy na wykład prof. Grzegorza Berendta poświęcony Polakom ratującym Żydów pod okupacją niemiecką #zostańwdomu i obejrzyj wykład.
2020-03-20
#zostańwdomu i zapoznaj się z tekstem o Gustawie Herlingu-Grudzińskim autorstwa dr Tomasza Szturo
W ramach akcji #M2WSwirtualnie poznajcie historię Mariana Rejewskiego, który złamał szyfr Enigmy. Egzemplarz niemieckiej maszyny szyfrująco-deszyfrującej znajduje się na wystawie głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Czym była Enigma? Dziś w ramach naszego cyklu #WirtualnePorankizHistorią przybliżymy Wam historię niemieckiej maszyny szyfrującej. Poniżej znajdziecie zeszyt ćwiczeń „Sekrety Enigmy” z wieloma łamigłówkami do samodzielnego rozwiązania, a także zadanie „Szyfr Polibiusza”.