Przejdź do treści

8 LISTOPADA 1939

źródło: Biblioteka Narodowa
Środa
O między innymi wywłaszczaniu Polaków oraz kolonizacji niemieckiej w Polsce piszą „Wieści Polskie”.

„W stosunku do Polaków, którzy pozostają jeszcze na terenach upatrzonych pod kolonizację, wprowadzono szereg utrudnień. Szkoły i szpitale polskie są zamykane, wszelkie walory i dewizy zagraniczne konfiskowane. Polacy też płacić muszą odszkodowanie za zniszczone podczas wojny majątki niemieckie” – czytamy w wydaniu czasopisma z 8 listopada 1939.