Przejdź do treści

7 SIERPNIA 1939

źródło Ilustrowany Kuryer Codzienny; 7.08.1939
Poniedziałek
W pobliżu granicy polskiej na Śląsku zauważono duże zgrupowania sił niemieckich. Nie było wiadome jaki był zamiar tych działań; czy miały wzbudzić niepokój czy były częścią zaplanowanej ofensywy?