Przejdź do treści

6 GRUDNIA 1939

źródło: Biblioteka Narodowa
Środa
„Wieści Polskie” informują o postępującej bolszewizacji Polski:

„Codziennie nadchodzi z Mińska po 100 tys. egzemplarzy gazet bolszewickich, redagowanych w języku polskim, rosyjskim, białoruskim i żydowskim. Władze bolszewickie okupacyjne założyły już ok. 100 bibliotek, zawierających książki o treści politycznej, wychwalające raj bolszewicki. Jest to jedyny import bolszewicki na tereny okupowane”.