Przejdź do treści

3 PAŹDZIERNIKA 1939

Monitor Polski, 3 października 1939 r.
Wtorek
3 października 1939 r. Prezes Rady Ministrów gen. dyw. Władysław Sikorski przyjął przedstawicielstwo emigracji polskiej we Francji.

Delegacja zapewniła gotowość wychodźstwa polskiego we Francji do „jak największych wysiłków organizacyjnych i wojskowych na polu dalszej walki o uwolnienie Rzeczypospolitej od najazdu niemiecko-rosyjskiego”.