Przejdź do treści

26 marca 1939

źródło: commons.wikimedia.org
Niedziela
Józef Lipski, ambasador RP w Berlinie, przedstawił ministrowi Joachimowi von Robbentropowi odpowiedź na niemieckie żądania wobec strony polskiej postawione po raz kolejny przez Hitlera po zajęciu Czech i Moraw.
Polska ponownie nie zgodziła się na wybudowanie eksterytorialnej drogi tranzytowej, ponadto utrzymując stanowisko w sprawie Wolnego Miasta Gdańska. Jako pierwszy kraj w Europie, Polska odrzuciła warunki stawiane przez III Rzeszę.