Przejdź do treści

25 LISTOPADA 1939

źródło: Biblioteka Narodowa
Sobota
Gubernator dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa dr Ludwig Fischer wydał zarządzenie o oznaczeniu przedsiębiorstw i sklepów żydowskich w obwodzie warszawskim:

„(…) Oznaczenie następuje przez umieszczenie na widocznym miejscu specjalnego plakatu z niebieską gwiazdą syjońską na białym tle. (…) Kto umyślnie lub z niedbalstwa zaniecha oznaczenia żydowskich przedsiębiorstw i sklepów, albo przeszkodzi takiemu oznaczeniu, lub też umieszczone oznaki usunie, będzie karany grzywną lub utratą wolności”.