Przejdź do treści

24 LISTOPADA 1939

źródło: Biblioteka Narodowa
Piątek
Szef dystryktu krakowskiego w Generalnym Gubernatorstwie Otto Wächter wydał rozporządzenie w sprawie użycia niemieckiej mowy:

„Generalny gubernator uznał mowę niemiecką za urzędową. Język polski jest obok niemieckiego dopuszczony. (…) Napisy w języku niemieckim należy umieszczać większym drukiem na pierwszym miejscu przed napisami w języku obcym. To dotyczy specjalnie nazw ulic i dróg, drogowskazów i napisów na budynkach publicznych”.