Przejdź do treści

12 października 1939 r. Adolf Hitler podpisał dekret o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa dla okupowanych ziem polskich

11/10/2020 - 12:24
12 października 1939 r. Adolf Hitler podpisał dekret o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa dla okupowanych ziem polskich

81 lat temu Adolf Hitler podpisał dekret o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa dla okupowanych ziem polskich, obowiązujący od 26 października 1939 r. 

Jednostronne utworzenie przez Niemców na części okupowanych terenów polskich nowej jednostki administracyjno-terenowej było częścią planu zmierzającego do likwidacji polskiej państwowości i zagłady narodu polskiego. Generalne Gubernatorstwo obejmowało centralną i południową Polskę. Tereny te nie zostały włączone w skład Rzeszy. Generalnym Gubernatorem został dr Hans Frank, prawnik, wieloletni funkcjonariusz narodowosocjalistyczny, po wojnie sądzony za zbrodnie wojenne i skazany przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze na karę śmierci przez powieszenie.

Generalne Gubernatorstwo było dla Niemców bazą surowcową i rezerwuarem niewolniczej siły roboczej. Ludność była masowo głodzona, wywożona lub mordowana. Niemcy zlikwidowali polskie szkolnictwo wyższe oraz zamknęli instytucje kultury. Na obszarze GG miał miejsce masowy rabunek mienia. Przestrzeń publiczna uległa germanizacji, do niektórych miejsc mogli wstępować wyłącznie Niemcy.

W tym czasie prężnie funkcjonował polski ruch oporu. Chcąc osłabić potencjał militarny III Rzeszy, wojskowe organizacje konspiracyjne z Armią Krajową na czele prowadziły walkę zbrojną, zajmowały się sabotażem i dywersją oraz działaniami propagandowymi. Polacy zorganizowali również podziemny system szkolnictwa, wydawali także prasę konspiracyjną. Działania te miały na celu wzmocnienie oporu w społeczeństwie polskim, przy jednoczesnym osłabieniu nastrojów okupanta niemieckiego.

Odwiedzając wystawę główną w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku możecie obejrzeć Proklamację Generalnego Gubernatorstwa wydaną przez Hansa Franka.