Przejdź do treści

10 GRUDNIA 1939

źródło: Biblioteka Narodowa
Niedziela
O niemieckiej propagandzie prowadzonej za pośrednictwem stacji radiowych w językach francuskim i angielskim pisze „Kurier Wileński”:

„Niemcy stosują inne metody w stosunku do Francuzów a inne do Anglików. Francuzom starają się dowieść, że walczą nie o swoją sprawę – że Niemcy nie żywią do nich ani żądań terytorialnych, ani niechęci. (…) Program ułożony dla pozyskania Anglików oparty jest na angielskiej łatwowierności i anglosaskim idealizmie. Niemcy wiedzą doskonale, że Anglik lubi spokojne domowe życie i interesy handlowe, nienawidząc wojny”.