Przejdź do treści

1 GRUDNIA 1939

źródło: NAC on-line
Piątek
Weszło w życie rozporządzenie Generalnego Gubernatora okupowanych obszarów polskich Hansa Franka o obowiązku noszenia opasek przez Żydów:

Rozporządzenie o oznaczeniu żydów i żydówek w Generalnym Gubernatorstwie

Z dnia 23 listopada 1939 r.

Na podstawie § 5 ust. 1 Dekretu Führera i Kanclerza Rzeszy Niemieckiej o Administracji okupowanych polskich obszarów z dnia 12 października 1939 r. (Reichgesetzbl., I, s. 2077, Dziennik Ustaw Rzeszy Niemieckiej, I, str. 2077) rozporządzam:

§ 1
Wszyscy żydzi i żydówki, przebywające w Generalnym Gubernatorstwie a mające ukończone 10 lat życia, obowiązani są nosić, zaczynając od 1 grudnia 1939 r. na prawym rękawie ubioru i wierzchniego ubioru biały pasek o szerokości co najmniej 10 cm, zaopatrzony w gwiazdę syjońską.

§ 2
Opaski te winni żydzi i żydówki sprawić sobie sami i zaopatrzyć odpowiednim znakiem.

§ 3
(1) Winni wykroczenia podlegają karze więzienia.
(2) Dla zawyrokowania właściwe są Sądy Specjalne.

§ 4
Potrzebne przepisy wykonawcze wyda Kierownik Wydziału Spraw Wewnętrznych przy Urzędzie Generalnego Gubernatora.

Generalny Gubernator
dla okupowanych polskich obszarów

Frank

Krakau (Kraków), dnia 23 listopada 1939 r.