Przejdź do treści

Życie w przedwojennej warszawie | #M2WSwirtualnie

25/03/2020 - 12:11
sala wystawy dziecięcej, fot. M2WS

Jak wyglądało życie w przedwojennej warszawskiej kamienicy? Dziś w ramach naszego cyklu #WirtualnePorankizHistorią dr Tomasz Wojnowski, kierownik Działu Edukacji, opowiada historię rodziny Jankowskich. Poniżej znajdziecie lekcję oraz bibliografię przygotowaną przez pracowników naszej Biblioteki. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami oraz spędzania czasu z #M2WSwirtualnie!

 


Wykaz publikacji książkowych dostępnych w Bibliotece Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku prezentujących tematykę życia codziennego w Polsce we wrześniu 1939 r.:


1.    Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. T. 15: Wrzesień 1939. Listy kaliskie. Listy płockie, oprac. T. Epsztein et al., Warszawa 2014, Żydowski Instytut Historyczny, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
2.    „A więc wojna...”. Ludność cywilna we wrześniu 1939 r. = „It's war...”. The civilian population in September 1939, Warszawa – Lublin 2009, IPN. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej.
3.    Bryan J., Siege, New York 1940, Doubleday, Doran.
4.    Bryan J., Warsaw. 1939 siege. 1959 Warsaw revisited, Warsaw 1959, Polonia Publishing House.
5.    Chomętowska Z., Na wozie i pod wozem (wspomnienia z lat 1939-1940), wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 2008, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
6.    Cywilna obrona Warszawy we wrześniu 1939 r. Dokumenty, materiały prasowe, wspomnienia i relacje, Warszawa 1965, PWN.
7.    Dłużniewska S., Pamiętnik warszawski, wyd. 2, Warszawa 1965, „Książka i Wiedza”.
8.    Drozdowski M. M., Alarm dla Warszawy. Obrona cywilna stolicy we wrześniu 1939 r., Warszawa 1964, „Wiedza Powszechna”.
9.    Kienzler I., Dwudziestolecie międzywojenne. T. 39: Wrzesień 1939. Wojenna codzienność, Warszawa 2014, Edipresse, Bellona.
10.    Kolory wojny. Oblężenie Warszawy w barwnej fotografii Juliena Bryana = The colors of war. The siege of Warsaw in Julien Bryan's color photographs. [Red. prowadzący A. Janiszewska], Warszawa 2010, IPN, Fundacja Ośrodka Karta.
11.    Końskie i powiat konecki 1939-1945. Cz. 1: Mieszkańcy Końskich w Kampanii Wrześniowej, Końskie 2004, Arslibris Wydawnictwo Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.
12.    Krahelska H., Dwa wrześnie, Warszawa 1983, „Książka i Wiedza”.
13.    Lipiński W., Dziennik. Wrześniowa obrona Warszawy 1939 r., Warszawa 1989, Instytut Wydawniczy „PAX”.
14.    Oblężenie Warszawy w fotografii Juliena Bryana.= Siege of Warsaw in the photographs of Julien Bryan, red. J. Z. Sawicki, T. Stempowski, Warszawa 2010, IPN..
15.    Obrona Warszawy 1939 we wspomnieniach, wybór i oprac. M. Cieplewicz, E. Kozłowski, Warszawa 1984, Wydawnictwo MON.
16.    Okaleczone miasto – Warszawa '39. Wojenne zniszczenia obiektów stolicy w fotografiach Antoniego Snawadzkiego, oprac. M. Majewski, Warszawa 2009, IPN.
17.    Petersowa Z., Wrzesień Warszawy 1939. Reportaż, Warszawa 1946, Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana.
18.    Piekarski M., Tak zapamiętałem. Wspomnienia z lat 1939-1945, Warszawa 1979, PIW.
19.    Polonius A., Widziałem oblężenie Warszawy. Sensacyjny nieznany dziennik z września 1939!, Poznań 2018, Rebis.
20.    Racki H., Śląski wrzesień, wyd. 2 rozszerz., Warszawa 1973, Wydawnictwo MON.
21.    Regulska H., Dziennik z oblężonej Warszawy. Wrzesień – październik – listopad 1939 r., Warszawa 1978, Instytut Wydawniczy „PAX”.
22.    Warszawa we wrześniu 1939 roku. Obrona i życie codzienne, pod red. nauk. C. Grzelaka, Warszawa 2004, Oficyna Wydawnicza Rytm.
23.    Wrzesień 1939 na Kresach w relacjach, wybór i oprac. C.K. Grzelak, Warszawa 1999, „Neriton”.
24.    Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach, wybór i oprac. M. Cieplewicz, E. Kozłowski, Warszawa 1989, Wydawnictwo MON.
25.    Wspomnienia z wrześniowych dni. Wielkopolanie o kampanii wojennej 1939, wybór, oprac. i wstęp E. Makowski, Poznań 1975, Wydawnictwo Poznańskie.
26.    Zaremba Z., Wrzesień 1939 - sierpień 1944, Warszawa 2014,