Żołnierz nie odszedł bez walki – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej w Katowicach

Na placu przed Teatrem Śląskim zaaranżowane zostanie stanowisko obrony przeciwlotniczej z repliką ciężkiego karabinu maszynowego wz. 30 Browning. W pobliżu ustawione zostanie również stanowisko dowodzenia obroną plot. Co kilkanaście minut jeden z rekonstruktorów informował będzie zgromadzoną publiczność o faktach historycznych dotyczących obrony Katowic i bitwy granicznej stoczonej przez Wojsko Polskie pod Wyrami w okolicach Mikołowa.

Cyklicznie ogłaszany będzie również – symboliczny – alarm plot dla ludności cywilnej z wykorzystaniem ręcznej syreny strażackiej. Uzupełnieniem inscenizacji będą plansze, na których zamieszczone zostaną informacje dot. wydarzeń jakie miały miejsce w sierpniu i wrześniu 1939 roku na granicy i miastach Górnego Śląska. Przekazywane informacje opierają się na publikacjach historyków i relacjach świadków wydarzeń.

Data wydarzenia
Miasto
Katowice
Organizator
Fundacja im. Grupy Operacyjnej „Śląsk” 1939