Zobacz wystawę plenerową „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku”

Zobacz wystawę plenerową „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku”

Przypominamy o zlokalizowanej na placu przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wystawie plenerowej "Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku". Ekspozycja prezentuje losy mniejszości polskiej, która od początku istnienia Wolnego Miasta Gdańska służyła Polsce poprzez aktywną działalność na rzecz zachowania własnej tożsamości wobec niemieckiej większości.

 

Wystawa została przygotowana i po raz pierwszy zaprezentowana z okazji przypadającej w 2020 r. setnej rocznicy stworzenia tej quasi-państwowej jednostki terytorialnej. Zaprezentowany na ekspozycji temat skupia się wokół opowieści o kluczowych zagadnieniach wiążących się z wielowymiarową aktywnością Polaków zamieszkujących w latach 1920-1939 WMG. Motywem przewodnim wystawy jest hasło W Gdańsku służymy Polsce, uwiecznione na transparencie niesionym podczas jednej z lokalnych patriotycznych uroczystości.

 

Ekspozycja, na którą składa się sześć wielkoformatowych ekspozytorów, nawiązuje swoim kształtem do gmachu Muzeum II Wojny Światowej. Dzięki specjalnemu oświetleniu i usytuowaniu na placu przed Muzeum, jest dostępna dla zwiedzających przez całą dobę. Wystawa została przygotowana w polsko-angielskiej wersji językowej. Bogaty materiał ilustracyjny pochodzi ze zbiorów wielu instytucji archiwalnych, kościelnych i osób prywatnych.

 

Wystawa ma charakter problemowy, tworzy ją osiemnaście plansz tematycznych ilustrowanych wielkoformatowymi zdjęciami, na których uwieczniono najważniejsze przejawy życia codziennego i patriotycznego Polaków w WMG. Ukazano polski udział w tworzeniu struktur polityczno-gospodarczych WMG, polską działalność kulturalną, sportową i religijną, w której zawsze bardzo ważną wagę przywiązywano do wartości patriotycznych. Wśród wielu wątków zaprezentowanych na wystawie przedstawiona została także aktywność polityczna polskich posłów do gdańskiego parlamentu. Ich obecność w Volkstagu podkreślała zagwarantowany statusem WMG równy współudział Polaków we współorganizowaniu WMG. Działalność ta łączyła się z aktywnością patriotyczną, nad którą pieczę sprawowali m.in. polscy duchowni: ks. Franciszek Rogaczewski, ks. Bronisław Komorowski i ks. Marian Górecki. Rozwojowi polskości w WMG przeciwdziałały niemieckie władze. Ze strony niemieckich gdańszczan wielokrotnie dochodziło do aktów wandalizmu, fizycznych ataków, rozbojów, okaleczeń a nawet morderstw.

 

Obok tej tematyki, zaprezentowane zostały także przejawy antypolonizmu, jakiego Polacy doświadczali ze strony niemieckich mieszkańców WMG przez cały okres międzywojenny. Dopełnieniem ekspozycji jest epilog, prezentujący walkę i cierpienie gdańskich Polaków po agresji niemieckiej na Polskę 1 września 1939 r.

 

Dla tych wszystkich, którzy nie mogą osobiście zobaczyć wystawy, Muzeum udostępnia specjanie stworzony wirtualny spacer, dzięki któremu można zapoznać się z wystawą współtworzoną wraz z Panią Profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Konstancja Pleskaczyńską: