Przejdź do treści

Zmieniając perspektywę - Projekt edukacyjno-teatralny

pt., 06/10/2017 - 12:24

Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym do wzięcia udziału w projekcie edukacyjno-teatralnym Zmieniając perspektywę organizowanym przez Muzeum II Wojny Światowej. Projekt podejmuje wybrane wątki historii II Wojny Światowej, które zostaną przybliżone uczestnikom w ramach warsztatów historycznych prowadzonych przez edukatorów z Muzeum II Wojny Światowej.

Kolejnym etapem projektu będą warsztaty teatralne, umożliwiające uczestnikom nabycie podstawowych kompetencji scenicznych oraz zapoznanie się z umiejętnościami aktorskimi. W ostatniej fazie projektu uczestnicy będą przygotowywani do realizacji spektaklu poprzez twórczą współpracę z zespołem, podczas licznych prób, który zostanie wystawiony na profesjonalnej scenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych w poniedziałki, czwartki i piątki. Czas trwania jednorazowych zajęć to dwie godziny zegarowe. Czas realizacji projektu: 06.10.17 – 30.11.17 r.

Zasady rekrutacji uczestników:

Rekrutacja uczestników na zajęcia rozpocznie się 06.10.2017 r. i będzie trwała do 11.10.2017r.

Warunkiem udziału dziecka w projekcie jest ukończenie dziewiątego roku życia i złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji wyrażającej chęć uczestnictwa dziecka w projekcie drogą mailową na adres:

 m.gajewska@muzeum1939.pl w terminie do 11.10.2017 r. włącznie,

a następnie wypełnienie kolejnych etapów rekrutacji.

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
- złożenie wstępnej deklaracji chęci wzięcia udziału w projekcie Zmieniając perspektywę wraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika 
- wypełnienie i odesłanie na podany adres mailowy formularza zgłoszeniowego, który zostanie przesłany do kandydata po przyjęciu zgłoszenia wstępnego
- wyrażenie zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w warsztatach realizowanych w ramach projektu
- oświadczenie, że stan zdrowia dziecka lub podopiecznego umożliwia udział w warsztatach
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu
- wyrażenie zgody na rejestrowanie wizerunku dziecka podczas zajęć, prób i premiery spektaklu oraz bezpłatnego wykorzystania tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć i nagrań video na stronie internetowej oraz funpage Muzeum II Wojny Światowej na portalu Facebook w celu informacji i promocji projektu.

  • Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wstępna ocena gotowości i predyspozycji dziecka do wzięcia udziału w projekcie, której wystawienie zastrzega sobie organizator. 
  • W wyjątkowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zerwania współpracy z uczestnikiem.