Przejdź do treści

Złaz Instruktorów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Muzeum

30/11/2019 - 12:59
Złaz Instruktorów Organizacji Harcerzy ZHR w Muzeum

W Muzeum II Wojny Światowej trwa drugi dzień corocznego Złazu Instruktorów Organizacji Harcerzy ZHR – zorganizowany przez Pomorską Chorągiew Harcerzy. Sala konferencyjna Muzeum stała się miejscem debaty dla ponad 200 instruktorów harcerskich ZHR, nie tylko z Gdańska, Gdyni i Sopotu, ale też między innymi Poznania, Warszawy, Krakowa, Lublina. 

W panelu pt. "Świadoma postawa obywatelska w poczuciu współodpowiedzialność za losy narodu i państwa polskiego" wziął udział dr hab. Karol Polejowski – zastępca kierownika w Dziale Naukowym MIIWŚ.

"Wydaje mi się, ze przyzwoity instruktory wywodzi się przede wszystkim z przyzwoitego człowieka, a wiec z formacji którą się odbiera nie tylko w harcerstwie, ale przede wszystkim szkole, kościele, rodzinie. (...) Bycie przyzwoitym instruktorem i jednocześnie samorządowcem, czy też politykiem, jest codziennym sprawdzianem tego jak nasza formacja została nam przekazana" - mówił dr hab. Karol Polejowski. Następnie nawiązał do wypowiedzi jednego z najbardziej wybitnych myślicieli XX wieku - Józefa Mackiewicza, który mówił iż, "powinniśmy dążyć do prawdy, bo tylko ona jest ciekawa."

W panelu uczestniczył między innymi Marek Stępa, instruktor w stopniu harcmistrza, Przewodniczący Komisji Harcmistrzowskiej Organizacji Harcerzy ZHR, który odniósł się do pytania o znaczenie świadomej postawy obywatelskiej: "Świadoma postawa obywatelska w moim odczuciu musi wiązać się z aktywnością, to nie jest poza lub postawa, tylko jest to aktywność, która w takiej lub innej mierze służy tym celom - narodowi i państwu. (...) można zdecydować się na pracę, albo na wycinku terytorialnym, albo na przykład merytorycznym".

Tegoroczne spotkanie przypada w 30-lecie powstania Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. ZHR został powołany do życia 12 lutego 1989 r., a podstawowe zasady wychowania harcerskiego w ZHR to między innymi: 

"Na płaszczyźnie ideowej i programowej jest ZHR jest kontynuatorem tradycji i myśli wychowawczej wielu pokoleń harcerek i harcerzy. Kontynuacja ta opiera się nie tylko na przyjęciu tradycji i spuścizny intelektualnej, ale także na czynnym zaangażowaniu harcerek i harcerzy, z których najstarsi złożyli Przyrzeczenie Harcerskie jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojenne."