Zbiory

Dział Zbiorów zajmuje się całokształtem spraw związanych z pozyskiwaniem, inwentaryzacją, opracowywaniem merytorycznym, przechowywaniem, a także udostępnianiem zbiorów.

Dział Zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest odpowiedzialny za organizację i zarządzanie magazynami zbiorów, w tym za kontrolę warunków środowiskowych. Ponadto prowadzi kwerendy odnoszące się do kolekcji, udostępnia związane z nią informacje oraz koordynuje proces udzielania licencji na fotografie. Wykonuje również kwerendy zewnętrzne.

 

Poznaj eksponaty nieprezentowane na co dzień na wystawie głównej

Częścią Działu Zbiorów jest pracownia digitalizacji zaangażowana w tworzenie oraz postprodukcję cyfrowych wizerunków obiektów. Pracownicy Działu biorą aktywny udział w projektach międzydziałowych, w tym przede wszystkim o charakterze wystawienniczym i wydawniczym.

Część przedmiotów została przekazana w ramach Ogólnopolskiej Zbiórki Eksponatów.

Cykl „Wejście w historię”

Na poziomie -1 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (przy wejściu głównym) prezentowane są eksponaty związane z aktualnymi rocznicami, wydarzeniami wojennymi lub zagadnieniami okresu wojny i okupacji. Ideą cyklu jest przede wszystkim pokazanie eksponatów na co dzień nieprezentowanych w przestrzeni Muzeum, a związanych z interesującym zdarzeniami i osobistymi historiami. W miejscu prowadzenia akcji „Wejście w historię” zwiedzający po raz pierwszy zetkną się z opowieściami oraz eksponatami, które mamy w naszej kolekcji i przedstawiamy na wystawach. 

Ogólnopolska Zbiórka Eksponatów "Przyjmiemy Twoją historię…"

Jeśli zależy Państwu na tym, by historie rodzinne zostały przez nas opowiedziane i nie odeszły w zapomnienie rozważcie przekazanie posiadanych przez siebie pamiątek związanych z II wojną światową do naszego Muzeum. Wszystkie eksponaty zostaną otoczone staranną opieką i zabezpieczone przed skutkami upływu czasu.


Niektóre z darów będziemy na bieżąco udostępniali na naszej stornie internetowej. Najcenniejsze eksponaty mają szansę znaleźć się na wystawie głównej i wystawach czasowych organizowanych przez Muzeum. Staną się także kanwą publikacji albumowej, w której poprzez pokazanie przedmiotów przekazanych przez naszych Darczyńców postaramy się najwierniej oddać ich rodzinne historie.


Czekamy na Państwa w siedzibie Muzeum przy placu Władysława Bartoszewskiego 1 w Gdańsku do 31 grudnia 2021:


•    od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 16.00
•    pod adresem mailowym e-mail: zbiorka@muzeum1939.pl  
•    pod numerem tel.: +48 664 323 224