Przejdź do treści

Zapraszamy na spotkanie z ks. Jarosławem Wąsowiczem

śr., 07/03/2018 - 17:16
Ks. dr J. Wąsowicz, członek Rady Muzeum II Wojny Światowej, Książka 'Danuta Siedzikówna ps. „Inka” (1928-1946). Pamięć i tożsamość'.

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki zaprasza na spotkanie z ks. dr. Jarosławem Wąsowiczem, współautorem i redaktorem książki Danuta Siedzikówna, ps. „Inka” (1928-1946). Pamięć i tożsamość.

Spotkanie odbędzie się 8 marca 2018 r. o godz. 17.00
w sali kinowej (poziom -3) Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (pl. W. Bartoszewskiego 1).

Książka, której redaktorem jest nasz Gość, jest zbiorem świadectw osób, których losy związane są z postacią Danuty Siedzikówny. Należą do nich historycy i inni naukowcy, ludzie pióra, muzycy, artyści, działacze społeczni, kibice, a także członkowie rodziny „Inki”. W tym gronie znaleźli się m.in. prof. Krzysztof Szwagrzyk, prof. Piotr Niwiński, prof. Wojciech Polak, dr Andrzej Kołakowski, Anna Kołakowska, Tadeusz Płużański, Leszek Żebrowski, Kajetan Rajski, Dariusz Walusiak, Beata Popławska-Walusiak, Jacek Frankowski, Jarosław Wróblewski, Adam Hlebowicz, Jan Hlebowicz, Agnieszka Żurek, Barbara Konarska, Mariusz Birosz, Barbara Dąbrowa-Jaworska, dr Karol Nawrocki, Ewa Liszkowska, Marzena Kruk, Agnieszka Marszk, Paweł Myszkowski, Maciej Pawełek, Marcin Bogdan, Marta Sałdan oraz ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB.

Ks. dr J. Wąsowicz o książce:

Wydaje się ona inna od wszystkich dotychczasowych publikacji utrwalających pamięć o skromnej sanitariuszce 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, podkomendnej słynnego majora Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka” – dzisiaj już pułkownika. Nie jest kolejnym opracowaniem biograficznym ani tym bardziej hagiograficznym. Od początku mieliśmy w zamyśle uchwycić fenomen świadectwa życia i męczeńskiej śmierci sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Zapisać w pamięci doniosłe uroczystości i inicjatywy, które stały się w ostatnich latach naszym udziałem za sprawą „Inki”; udokumentować także ataki na nią (takie też się pojawiają) i przesłanie, które po sobie pozostawiła. Odpowiedzieć na pytania: co w niej nas zachwyca? co naszym zdaniem powoduje, że staje się ona dzisiaj postacią, która imponuje młodym ludziom? Stąd też drugi tytułowy człon. Słowa „pamięć” i „tożsamość’ kryją bowiem w swojej istocie szereg znaczeń i odwołań, takich jak historia, ojczyzna, odpowiedzialność osobista i obywatelska, wolność jednostki i społeczeństwa.

Mamy nadzieję, że udało się zrealizować pierwotne zamiary towarzyszące powstaniu niniejszego opracowania. Piszę w liczbie mnogiej, bo trzymamy w rękach świadectwo wielu osób na różny sposób związanych z historią Danuty Siedzikówny. Wśród nich znajdują się naukowcy, historycy, archeolodzy, dziennikarze, artyści, reżyserzy, społecznicy, kibice, przedstawiciele rodziny „Inki”. W sumie zebraliśmy ponad dwadzieścia różnych wypowiedzi. Trudno mi było się o nie zwracać, bo ich autorzy to ludzie strasznie zapracowani. Udało się, bo widocznie uznali, że idea towarzysząca powstaniu takiej książki jest słuszna. Warto uchwycić chwilę wspólnych doświadczeń. W tym miejscu wszystkim autorom serdecznie dziękuję.

Ks dr. Jarosław Wąsowicz – salezjanin, doktor nauk historycznych, duszpasterz kibiców, członek Federacji Młodzieży Walczącej. Autor setek prac o tematyce historycznej i społecznej, działacz społeczny, od 7 lutego 2018 r. członek Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Zachęcamy do zapoznania się z dorobkiem naukowym naszego Gościa, który przedstawiamy poniżej:

Pozycje książkowe, broszury i foldery

1. Presnal D., Wąsowicz J., Gliściński J., Pustynia Miast. Salezjański Ruch Ewangelizacyjny, Piła - Aleksandrów Kujawski - Ląd 2000, ss. 104.

2. Lądzcy męczennicy, Obóz przejściowy dla duchowieństwa w Lądzie n. Wartą. Styczeń 1940 – październik 1941, Ląd 2000, ss. 104.

3. Cicho przychodzisz w tym wielkim pośpiechu, Ląd 2001 (red.), ss. 84.

4. Dziesięć lat w służbie Nowej Ewangelizacji. Bibliografia Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych 1991 - 2001, Ląd 2002, ss. 47.

5. Ziemia Słupecka naszą Małą Ojczyzną. Księga Pamiątkowa dedykowana Panu Marianowi Jareckiemu, regionaliście, działaczowi społecznemu, publicyście Słupca 2002 (red.), ss. 107.

6. Salezjanie na Gumieńcach (folder), Szczecin 2003, ss. 28.

7. Młodzi lat osiemdziesiątych XX wieku w walce o wolność, Materiały z sesji historycznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Szczecinie z racji 85 rocznicy odzyskania niepodległości, Szczecin 2003 (red. wspólnie z Tomaszem Kościelnym SDB), ss. 92.

8. Sługa Boży ks. Franciszek Miśka SDB 1898 – 1942. Droga męczeństwa, Piła 2004, ss. 24.

9. Ku Chwale męczeństwa. Miesięczne nabożeństwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Franciszka Miśki SDB, Piła 2004, ss. 79. (red. wspólnie z ks. Zbigniewem Adamiakiem SDB).

10. Daj mi dusze, resztę zabierz… Wystawa z okazji 25 – lecia powstania salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha w Pile (folder), Piła 2005, s. 24.

11. Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza Suwałki – Wilno, Warszawa 2005, ss. 132 [współautor tekstów]

12. Biało – zielona Solidarność”. O fenomenie politycznym kibiców gdańskiej Lechii 1981 –1989”, Gdańsk 2006, ss. 313; wydanie II, Gdańsk 2012.

13. Solidarność Pilska w Podziemiu (red.), Piła 2006, ss. 448.

14. Nadchodzi nasz czas. Federacja Młodzieży Walczącej 1984 -1990, Kraków 2009, ss. 64.

15. Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim 1919-2009. Studia i materiały źródłowe. (Seria: Studia i materiały źródłowe pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, t. 1), Piła 2009, ss. 470. (red.)

16. Nie można uśmiercić nadziei. Reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984 -1989. (Studia i materiału poznańskiego IPN, t. 9), Poznań 2009, ss. 192. [red. wspólnie z Waldemarem Handke]

17. Tylko orły szybują nad granią. Historie polskie, Gdańsk 2009, ss. 159.

18. Testament Ostatni. Ks. Stanisław Olędzki (1941 -1991), (Seria biograficzna pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej t. 2), Piła 2009, ss. 127. (red. wspólnie z: S. Dąbkiem, T. Kamińskim)

19. Gdańskie ślady księdza Jerzego, Gdańsk 2010, ss. 92.

20. Śladami Sierpnia ’80 w Pile. NSZZ „Solidarność” Region Województwo Pilskie 1980 -1981, Piła 2010, ss.104.

21. Dynamiczna wierność. Błogosławiony ks. Michał Rua, pierwszy następca ks. Bosko, Przełożony Generalny Towarzystwa św. Franciszka Salezego (1888-1910), inicjator dzieła salezjańskiego na Ziemiach Polskich. (Seria: Studia i materiały źródłowe pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, t. 2), Piła 2010, ss. 240. (red.)

22. Salezjańska Szkoła Mechaniczna w Łodzi (1922-1962). Organizacja, funkcjonowanie, represje, likwidacja. Wybór źródeł, wstęp, wybór i opracowanie K. Kolasa, J. Wąsowicz SDB, Łódź 2010, ss. 492, XXV.

23. Sługa Boży ks. Franciszek Miśka SDB (1898-1942). Życie i męczeństwo, (Seria biograficzna pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej t. 3), Piła 2011, ss. 192.

24. Muzyk na Służbie Bożej. Ks. Stanisław Ormiński SDB (1911-1987), pod red. K. Niegowskiego SDB, J. Wąsowicza SDB, (Seria biograficzna pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej t. 4), Piła - Rumia 2011, ss. 124.

25. T. Frasik, J. Szarek, J. Wąsowicz, Zniszczyć Kościół. Prawdziwa opowieść o czasach wojny, Kraków 2012, ss. 64 [album z serii: Kolekcja Uczta Duchowa]

26. Wierni do końca. Studia i materiały źródłowe o „Poznańskiej Piątce” męczenników II Wojny światowej (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. 21), Poznań 2012, ss. 210. [red. wspólnie z R. Sierchułą]

27. Zakład Salezjański w Rumi 1937-1960, (Seria: Studia i materiały źródłowe pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, t. 3), Piła – Rumia 2012, ss. 184.

28. Niezależny ruch młodzieżowy w Gdańsku w latach 1981-1989, Gdańsk 2012, ss. 658.

29. E. Klessa, Pamiętnik z internowania. Wronki 14 grudnia 1981 r. – Gębarzewo 23 lipca 1982 r., Wstęp i opracowanie Jarosław Wąsowicz SDB, Poznań 2013, ss. 260.

30. Auxilium Christianorum. Teologiczno – historyczne studia i materiały z ogólnopolskich kongresów ku czci Wspomożycielki Wiernych w Rumi w l. 2000- 2012, Rumia 2013. [red. wspólnie z J. Zdolskim]

31. Rumska Wspomożycielka, Rumia 2013.[ aut. tekstów: ks. Kazimierz Chudzicki SDB, ks. Zenon Klawikowski SDB, Joanna Olbert, ks. Jarosław Wąsowicz SDB]

32. Lądzcy męczennicy, Obóz przejściowy dla duchowieństwa w Lądzie n. Wartą. Styczeń 1940 – październik 1941, Ląd 2013, ss. 96. [Wyd. II poprawione i uzupełnione, patrz poz. 2]

33. Faithful until the End. Studies and Source Materials on the „Poznań— Five” World War II Martyrs (Studies and materials of the Poznań Branch of the Institute of National Remembrance, Volume XXI), editet by R. Sierchuła and Fr J. Wąsowicz, Poznań 2013, ss. 210. [angielska wersja pozycji 26]

34. Fedeli Fino All” Ultimo. Studi e Materiali, Su „I Cinque di Poznań” Matriri della Seconda Guerra Mondiale, a cura di Rafał Sierchuła e Jarosław Wąsowicz SDB, Edizione italiana curata da Stanisław Zimniak SDB, Cracovia-Roma 2014. [włoska wersja pozycji 26]

35. Jeszcze się Polska o nas upomni. Zeszyty Historyczne Pilskich Dni Żołnierzy Wyklętych 2014, pod red. J. Wąsowicza SDB, Piła 2014, ss. 64.

36. Da Mihi Animas Caetera Tolle. Księga Pamiątkowa dedykowana Ks. Profesorowi Stanisławowi Wilkowi SDB w 70. rocznicę urodzin, (Seria: Studia i materiały źródłowe pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, t. 4), Piła 2014, ss. 543. [red. wspólnie z ks. Janem Pietrzykowskim SDB]

37. Salezjanie w Koninie 1994-2014, Konin 2014, ss. 20 [folder]

38. 35 lat salezjańskiej inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile. Elenko jubileuszowe 2014-2014, Piła 2015 [opracowanie i red. wspólnie z A. Popławskim SDB], ss. 190.

39. Moja Polska Kibolska, Piła 2015, ss. 180.

40. Wierni Polsce aż po grób! Zeszyty Historyczne Pilskich Dni Żołnierzy Wyklętych 2015, pod red. J. Wąsowicza SDB, Piła 2015, ss. 96.

41. Kardynał August Hlond (1881-1948) Salezjanin, Prymas Polski i Mąż Stanu, (Seria: Studia i materiały źródłowe pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, t. 5), pod red. J. Pietrzykowskiego SDB, J. Wąsowicza SDB, Dębno 2015, ss. 293. Rec. Bogusław Kozioł, „Seminare”, 37 (2016) nr 2, s. 222-224

42. Wielka Lechia Moich Marzeń. Pamięci Tadeusza Duffeka „Dufa” (1968-2005) w 10. rocznicę śmierci, pod red. K. Nawrockiego, J. Wąsowicza, Gdańsk 2015, ss.

43. Pilskie drogi do wolności. Kronika parafii Świętej Rodziny w Pile 16 października 1978 – 6 czerwca 1989, wybór, wstęp i opracowanie ks. Jarosław Wąsowicz SDB, (Seria: Studia i materiały źródłowe pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, t. 6), Piła 2015, ss.

44. Dla nich niepodległa Polska była najważniejszą sprawą. Zeszyty Historyczne Pilskich Dni Żołnierzy Wyklętych 2016, pod red. J. Wąsowicza, Piła 2016, ss.

45. Serce dla Inki. W hołdzie sanitariuszce 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Danucie Siedzikównie „Ince”, wychowance sióstr salezjanek z Różanegostoku, pod red. J. Wąsowicza, Piła 2016, ss. 32.

46. Wierni do końca. Studia i materiały źródłowe o „Poznańskiej Piątce” męczenników II Wojny światowej (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XL), wyd. II poprawione, Poznań 2016, [patrz poz. 26], ss. 211. [red. wspólnie z R. Sierchułą]

47. Danuta Siedzikówna ps. „Inka” (1928-1946). Pamięć i tożsamość, pod red. J. Wąsowicza SDB, Piła 2017, ss. 216.

48. Rekolekcje z „Poznańską Piątką”, Warszawa 2017, ss. 48.

49. Podziemna Armia Powraca! Zeszyty Historyczne Pilskich Dni Żołnierzy Wyklętych 2017, pod red. J. Wąsowicza, Piła 2017, ss. 128.

50. Idźcie i głoście. Konferencje na XXVII Międzynarodową Pielgrzymkę Pieszą Suwałki – Ostra Brama, pod red. ks. Tomasza Pełszyka SDB i ks. Jarosława Wąsowicza SDB, Suwałki 2017, ss. 144.

51. Maryja z Ostrej Bramy. Strażniczka polskich Kresów. Koronacja Matki Bożej Ostrobramskiej 2 lipca 1927 roku, Kraków 2017, ss. 72.

52. Encyklopedia Pilskiej „Solidarność”, Wrocław 2017, ss. 124. (współredaktor tomu „Biblioteki Solidarności Walczącej”)

53. Ksiądz Ignacy Błażewski SDB (1906-1939). Twórca w oratorium w Rumi i męczennik za wiarę, Piła – Rumia 2017, ss. 152.

54. Sektor Polska. Kibice,  historia, patriotyzm, Gdańsk 2018, ss. 259.

55. Dla niepodległej. Zeszyty Historyczne Pilskich Dni Żołnierzy Wyklętych 2017, pod red. J. Wąsowicza, Piła 2018, ss. 128.

W druku i przygotowaniu:

Pamiętnik z Dachau – edycja źródłowa

O Polskę wolną i katolicką. Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Piła 2018.

Ks. Wiktor Jacewicz SDB - Listy z Dachau, Poznań 2018

Kościół Świętej Rodziny w Pile 1915-2015 – edycja źródłowa

Kościelne Dzieje Piły 1945-1989, Piła 2018

Kościelne Dzieje Piły. Studia i materiały źródłowe, Piła 2018

Synowie chwałą Ojca. Sylwetki salezjanów Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile zmarłych w latach 1979-2018,

Szafarze Bożej Opatrzności. Wybór myśli dla Salezjanów Współpracowników, Piła. (wybór i opracowanie)

Podróże do miejsc pamięci. Szlakiem męczeństwa „Poznańskiej Piątki”, Piła

Więcej czadu dla Jezusa, czyli krótka historia Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych, Piła

Artykuły naukowe

1. Rola polskiego modelu tolerancji religijnej dla hugenotów francuskich, „Seminare”, 15 (1999), s. 324 - 332; toż: (Wpływ polskiego modelu tolerancji religijnej na sytuację hugenotów we Francji) „Pegaz”, Kwartalnik Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie O/Konin 3 (7) 1999, s. 221 - 230.

2. Wyprawa cesarza Fryderyka II do Ziemi Świętej, „Saeculum Christianum”, 6 (1999) nr 1, s. 20 - 26; toż: Pegaz, Kwartalnik Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie O/Konin 1(5) 1999, s. 55 - 62.

3. Klasztor w Lądzie jako sanktuarium Błogosławionych Męczenników II wojny światowej, „Kronika Diecezji Włocławskiej”, 84 (2001) nr 10 –11, s. 607 –614.

4. Św. Jan Bosko (1815 –1888) na tle epoki. Tabele synoptyczne (wspólnie z ks. M. T. Chmielewskim), „Seminare”, 18 (2002), s. 561 –600.

5. Misterium Męki Pańskiej w Lądzie n. Wartą, „Kronika Wielkopolski”, nr 2 (102) 2002, s. 62 –75.

6. Posługa Córek Maryi Wspomożycielki – Sióstr Salezjanek, [w:] 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą (1952 -2002), pod red. ks. M.T. Chmielewskiego, Ląd 2002, s. 65 -68.

7. Absolwenci WSD w Lądzie jako duszpasterze i wychowawcy młodzieży. Wykaz neoprezbiterów wyświęconych w Lądzie w latach 1957 –2002, [w:] 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego Lądzie nad Wartą (1952 -2002), pod red. ks. M.T. Chmielewskiego, Ląd 2002, s. 263 -274.

8. Zaangażowanie duszpasterskie wspólnoty seminaryjnej (red.), [w:] 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego Lądzie nad Wartą (1952 -2002), pod red. ks. M.T. Chmielewskiego, Ląd 2002, s. 203 -260.

9. Marian Jarecki działacz społeczny, regionalista, publicysta, [w:] Ziemia Słupecka naszą Małą Ojczyzną. Księga Pamiątkowa dedykowana Panu Marianowi Jareckiemu, regionaliście, działaczowi społecznemu, pod red. J. Wąsowicza SDB, Słupca 2002, s. 5 –12.

10. Herby biskupów ordynariuszy włocławskich i ich symbolika (od roku 1925 do czasów współczesnych). Z zagadnień heraldyki kościelnej, „Ziemia Kujawska”, t.15: 2002, s. 91 –101.

11. Sprawa kandydatury kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski do Pokojowej Nagrody Nobla, [w:] P. Gołdyn, Na marginesie historii, Konin 2003, s. 34-43.

12. Niezależny Ruch Młodzieżowy w latach 1980 –1981 na przykładzie Regionu Gdańskiego, „Saeculum Christianum”, 10 (2003) nr 1, s. 155 –168.

13. Opozycja młodzieżowa w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku w latach 1981 –1990, mps. ss. 13, fragment [w:] E. Magnucka, B. Plesler, Gdańska Samochodówka. Monografia Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku (1958 –2003), Gdańsk 2003, s. 68.

14. Wybrane formy działalności opozycyjnej młodzieży w latach 1981 –1989, [w:] Młodzi lat osiemdziesiątych XX wieku w walce o wolność, Materiały z sesji historycznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Szczecinie z racji 85 rocznicy odzyskania niepodległości, red. T. Kościelny, J. Wąsowicz, Szczecin 2003, s.11- 19.

15. Prasa bezdebitowa Federacji Młodzieży Walczącej w Regionie Pomorze Zachodnie – Szczecin w latach 1986 – 1989, [w:] Młodzi lat osiemdziesiątych XX wieku w walce o wolność, Materiały z sesji historycznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Szczecinie z racji 85 rocznicy odzyskania niepodległości, red. T. Kościelny, J. Wąsowicz, Szczecin 2003, s. 41 –44.

16. Zakład Salezjański w Rumi 1937 – 1960. Geneza powstania i dzieje, „Studia Pelplińskie”, 34 (2003), s. 267 –285.

17. „Exsul” Pismo więźniów obozu przejściowego dla duchowieństwa w Lądzie n. Wartą, Poznańskie Zeszyty Humanistyczne”, t. II (2004), s. 135 –139.

18. Akt oddania się w opiekę św. Józefowi kaliskiemu kapłanów więźniów KZ Dachau, „Kaliskie Studia Teologiczne”, 4 (2005), s. 131 -142.

19. Federacja Młodzieży Walczącej w Gdańsku w latach 1984 –1990, [w:] Niezależny Ruch Młodzieżowy w Polsce po drugiej wojnie światowej (1945 – 2002), pod red. R. Sudzińskiego, Toruń 2005, s. 173 -204.

20. Martyrologium polskiego duchowieństwa Wolnej Prałatury Pilskiej w czasie II wojny światowej, [w:] Pilskie Spotkania Ekumeniczne. „Zjednoczeni w męczeństwie”. Sesja historyczna poświęcona martyrologii Kościołów Chrześcijańskich w czasie II wojny światowej Piła 14. 05. 2005 r., Piła 2005, s. 17 -24.

21. Historia salezjańskiej inspektorii pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile (1979–2004), „Seminare”, 22 (2005), s. 97 -133.

22. Salezjanie w Wielkopolsce, „Kronika Wielkopolski”, 2 (2006), s. 82 –96.

23. Strajki w Stoczni Gdańskiej w roku 1988 r., czyli jak młodzież dokończyła rewolucję „Solidarności”, „Templum Novum”, 3 (2006), s. 77 –86.

24. Przestrzeń wolnej myśli. Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej i Dni Społeczne w parafii św. Rodziny w Pile w l. 1984 –1989, [w:] Solidarność Pilska w Podziemiu, pod red. J. Wąsowicza, Piła 2006, s. 45 –55.

25. ks. Paweł Krasek SDB – pionier duszpasterstwa salezjańskiego na Ziemiach Odzyskanych, [w:] Salezjanie w Szczecinie. 60 lat pracy duchowych synów Świętego Jana Bosko w Grodzie Gryfa, pod red. J. Brakowskiego, Szczecin 2006, s. 91 –104.

26. Wychowawca, nauczyciel, więzień PRL – ks. Stanisław Janik SDB (1909 – 2006), [w:] Bohaterowie trudnych czasów, pod red. G. Romanowskiego, Biblioteka Kroniki miasta Łodzi t. II, Łódź 2006, s. 30 –45.

27. Działalność wydawnicza Federacji Młodzieży Walczącej Region Gdańsk w latach 1984 –1990, [w:] „Studia i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego”, t. V, red. Ł. Kamiński i G. Waligóra, Wrocław 2006, s. 103 –124.

28. Gdańskie młodzieżowe happeningi polityczne w latach 1988 – 1990, „Seminare”, 24 (2007), s. 525 –539.

29. Realizacja programu dydaktyczno – wychowawczego w powojennych Zakładach Salezjańskich na przykładzie Domu Dziecka w Rumi 1945 –1960, [w:] Tożsamość kulturowo cywilizacyjna Gdyni. Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo – cywilizacyjnej, pod red. M. Gawrona, H. Głogowskiej, Gdynia 2007, „Zeszyty Gdyńskie”, nr 2, s. 73 –102.

30. Likwidacja salezjańskich zakładów wychowawczych, „Biuletyn IPN” 4 (75) 2007, s. 49 – 56.

31. Działania organów bezpieczeństwa i partii wobec parafii p.w. św. Rodziny w Pile w latach 1945 –56, [w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945–1956, pod red. Konrada Białeckiego, Poznań 2008, s. 45 – 60.

32. Idea niepodległości w programach niezależnych organizacji młodzieżowych regionu gdańskiego w latach 1981 –90, [w:] Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktury, ideologia, działalność, pod. red. P. Tomaszewskiego i M. Wołosa, Toruń 2008, s. 258 – 278.

33. Troska o dziedzictwo historyczne w salezjańskiej inspektorii św. Wojciecha w Pile, [w:] Historia Ecclesiae in Pomerania. Księga Jubileuszowa poświęcona ks. prof. zw. dr. hab. Lechowi Bończa – Bystrzyckiemu, pod red. ks. Z. Leca i ks. G. Wejmana, Szczecin 2008, s. 271 – 300.

34. Arcybiskup Antoni Baraniak SDB. Wspomnienie w 50 rocznicę objęcia rządów w Metropolii Poznańskiej., „Kronika Wielkopolski”, 1 (2008), s. 16 – 34.

35. Sprawa Anny Stawickiej w świetle materiałów z Instytutu Pamięci Narodowej, [w:] Stan Wojenny. Fakty – hipotezy- interpretacje, pod. red. A. Cwołka i W. Polaka, Toruń 2008, s. 305 –320.

36. La lotta per la conquista dei cuori della gioventù nella Polonia Staliniana”: L’esempio di alcuni Istituti Salesiani, [w:] L’educazione salesiana in Europa negli anni difficili del XX secolo. Atti del Seminario Europeo di Storia dell’Opera salesiana Cracovia, 31 ottobre – 4 novembre 2007, a cura di Grazia Loparco e Stanisław Zimniak, Roma 2008, s. 457 –468.

37. Podziemne audycje radiowe opozycyjnych środowisk młodzieżowych w Gdańsku, [w:] Radio Solidarność. Podziemne rozgłośnie oraz audycje radiowe i telewizyjne w Polsce 1982 –1990. Materiały z konferencji w Wyższej Szkole Zawodowej „Kadry dla Europy” w dniach 26 –27 maja 2007 roku, pod red. B. Bakuły, Poznań 2008, s. 56 –60.F

38. Młodzież aktywna i zorganizowana: Federacja Młodzieży Walczącej (na przykładzie Regionu Gdańsk), [w:] „Jesteście naszą wielką szansą”. Młodzież na rozstajach komunizmu 1944 –1989, pod red. P. Ceranki i S. Stępnia, Warszawa 2009, s. 314 – 321. [wspólnie z R. Kwiatkiem i B. Falkiewiczem]

39. Godło zakonne Towarzystwa św. Franciszka Salezego i jego symbolika, „Kronika Inspektorialna”, nr 5 (2009), s. 116 -122.

 

40. Likwidacja Salezjańskiego Domu Dziecka w Rumi w 1960 r., [w:] Diecezja Chełmińska w czasach komunizmu (1945 -1990), t. II, pod red. W. Polaka, W. Rozynkowskiego, J. Szilinga, Toruń 2009, s. 209 -228.

41. Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim wczoraj i dziś. Przegląd działalności wychowawczo - duszpasterskiej w latach 1919- 2009, „Seminare”, 26 (2009), s. 375 – 391.

42. Środowisko i działalność „Solidarności Walczącej” w Pile, [w:] Organizacja Solidarność Walcząca w Wielkopolsce w latach 1983 -1990 (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. 7), pod red. K. Brzechczyna i P. Zwiernika, Poznań 2009, s. 95 -108.

43. Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945, [w:] Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim. Studia i materiały źródłowe, pod red. J. Wąsowicza, Piła 2009, s. 121 -128.

44. Okoliczności przejęcia szkoły salezjańskiej przez władze w 1955 r., [w:] Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim. Studia i materiały źródłowe, pod red. J. Wąsowicza, Piła 2009, s. 129 -138.

45. Represje wobec Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n. Wartą w latach 1956 -1970, [w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956 -1970. (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. 8), pod red. K. Białeckiego, Poznań 2009, s. 95 -113.

46. Partia, Kościół i opozycja w regionie pilskim wobec uprowadzenia i morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki, [w:] Nie można uśmiercić nadziei. Reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984 -1989. (Studia i materiału poznańskiego IPN, t. 9), pod red. W. Handkego, J. Wąsowicza, Poznań 2009, s. 51 -65.

47. Obóz dla duchowieństwa w Lądzie n. Wartą (styczeń 1940-październik 1941), [w:] II wojna światowa w Wielkopolsce Wschodniej. Wybrane aspekty, pod red. P. Gołdyna, Konin 2010, s. 126 – 134.

48. Kościół i opozycja w Gdańsku wobec uprowadzenia i morderstwa ks. Jerzego Popiełuszki, [w:] Kościół w obliczu totalitaryzmów. Zbiór studiów dla uczczenia XXV rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, Toruń 16-17 X 2009 r., pod red. W. Polaka, W. Rozynkowskiego, M. Białkowskiego, J. Kufla, Toruń 2010, s. 38 -64.

49. Elementy godła zakonnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego w herbach biskupów polskich wywodzących się ze Zgromadzenia Salezjańskiego, [w:] Symbol- Znak –Przesłanie. Symbolika w heraldyce kościelnej, pod red. J. Mareckiego i L. Rotter, Kraków 2010, s. 41-58.

50. Bł. Michał Rua Przełożony Generalny Towarzystwa św. Franciszka Salezego w latach 1888 -1910 na tle epoki. Tabele synoptyczne, [w:] Dynamiczna wierność. Błogosławiony ks. Michał Rua, pierwszy następca ks. Bosko, Przełożony Generalny Towarzystwa św. Franciszka Salezego (1888-1910), inicjator dzieła salezjańskiego na Ziemiach Polskich. (Seria: Studia i materiały źródłowe pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, t. 2), pod red. J. Wąsowicza, Piła 2010, s. 73-94.

51. Działania operacyjne Służby Bezpieczeństwa w Polsce w związku z beatyfikacją ks. Michała Rua, w: Dynamiczna wierność. Błogosławiony ks. Michał Rua, pierwszy następca ks. Bosko, Przełożony Generalny Towarzystwa św. Franciszka Salezego (1888-1910), inicjator dzieła salezjańskiego na Ziemiach Polskich. (Seria: Studia i materiały źródłowe pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, t. 2), pod red. J. Wąsowicza, Piła 2010, s. 175-193.

52. NSZZ „Solidarność” Województwo Pilskie, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 4: Polska Zachodnia, pod red. Ł. Kamińskiego, G. Waligóry, Warszawa 2010, s. 243-305.

53. Okoliczności zburzenia kościoła św. Janów w Pile, [w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970 -1980. (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. 12), pod red. K. Białeckiego, Poznań 2010, s. 189-203.

54. Ksiądz Ryszard Ukleja SDB (1935-2009) salezjanin, kapłan, popularyzator teologii, [w:] R. Ukleja, Wieczny Ślad Boga. Kult relikwii świętych pańskich, Warszawa 2011, s. 3-17.

55. Lokalne konflikty między Kościołem a władzami w latach osiemdziesiątych na przykładzie Piły, [w:] K. Białecki (red.), Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980-1989. (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. 16), Poznań 2011, s. 169-192.

56. Dokumentacja audiowizualna (fotografie, filmy, nagrania) w obrębie spuścizny ks. Witolda Koniecznego SDB przechowywanej w zasobie Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej – problemy opracowania, „Archiwista Polski”, 3 (2011), s. 29-43. [wspólnie z K. Kolasą]

57. Promocja historii narodowej i patriotyzmu w środowisku kibiców piłkarskich. Wybrane przykłady, [w:] Kultura fizyczna a kultura masowa, pod red. Z. Dziubińskiego, M. Lenartowicza, Warszawa 2011, s. 423-431.

58. Ogólnopolskie Pielgrzymki Świata Pracy na Jasną Górę w latach 1983-1989 w świetle prasy drugiego obiegu, „Studia Claromontana”, 29 (2011), s. 211- 228.

59. Droga życia ks. Stanisława Ormińskiego SDB (1911-1987), [w:] Muzyk na Służbie Bożej. Ks. Stanisław Ormiński SDB (1911-1987), pod red. K. Niegowskiego SDB, J. Wąsowicza SDB, (Seria biograficzna pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej t. 3), Piła - Rumia 2011, s. 13-33.

60. Symbolika biskupiego herbu św. Franciszka Salezego, „Kronika Inspektorialna”, nr 15 (2011), s. 136-144.

61. Propaganda prasowa wobec zaangażowania młodzieży w Gdańsku w niezależne inicjatywy po wprowadzeniu stanu wojennego, w: Stan wojenny. Analizy, hipotezy, komentarze, pod red. M. Żukowskiego, Koszalin 2012, s. 165 -178.

62. Kibicowanie jako wartość – perspektywa społeczna i religijna, w: Euro 2012 - w poszukiwaniu wartości (Człowiek - Rodzina - Społeczeństwo, t. 21), pod red. J. Kostorza, Opole 2012, s. 135-143.

63. Niezależna prasa młodzieżowa w l. 1977-1990. Wybrane zagadnienia, „Seminare”, 32 (2012), s. 211-226.

64. Salezjanie w Polsce w systemach totalitarnych – zarys problematyki, [w:] Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych, pod red. W. J. Kłaczkowa, W. Rozynkowskiego, Toruń 2012, s. 567-583.

65. Podziemne struktury NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Gdańsku wobec niezależnych organizacji młodzieżowych w okresie 13 XII 1981 -17 VI 1989 r., [w:] Szkice z dziejów NSZZ „Solidarność” na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach (1980-1990), pod red. I. Hałagidy, Gdańsk 2012, s. 104-114.

66. Sława męczeństwa i kult „Poznańskiej Piątki” w latach 1945-2012, w: Wierni do końca. Studia i materiały źródłowe o „Poznańskiej Piątce” męczenników II Wojny światowej (Studia i materiału poznańskiego IPN, t. 21), pod red. R. Sierchuły, J. Wąsowicza SDB, Poznań 2012, s. 121-135. Toż.

67. Środowisko kibiców piłkarskich a proces socjalizacji (na przykładzie działalności Stowarzyszenia Kibiców Lechii Gdańsk „Lwy Północy”), w: Kultura fizyczna a socjalizacja, pod red. Z. Dziubińskiego, K. W. Jankowskiego, Warszawa 2012, s. 203-212.

68. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum kościelnego, w: Ochrona zasobu archiwów kościelnych, pod red. A. Laszuk, Warszawa 2012, s. 39-45.

69. Niezależne inicjatywy młodzieży Trójmiasta w pierwszych miesiącach stanu wojennego, w: Stan wojenny na Pomorzu Nadwiślańskim (1981-1983). Szkice historyczne, pod red. P. Brzezińskiego, Gdańsk 2012, s. 39-64.

70. Walka na odcinku światopoglądowym. Związek Młodzieży Polskiej w powiecie chojnickim wobec Kościoła katolickiego – wybrane przykłady, „Słowo Młodych”. Biuletyn Stowarzyszenia Arcana Historii, 1 (2011)- 4 (2012), s. 173-182.

71. Kościół w Gdańsku wobec niezależnych środowisk młodzieżowych w latach 80 – tych XX w., „Studia Gdańskie”, 31 (2012), s. 177-194.

72. Ukraiński zakonnik greckokatolicki o. Arseniusz (Antoni) Kulibaba OSBM i jego posługa w parafiach rzymskokatolickich w Pile oraz Wałczu, „Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej", nr 4 (2013), s. 109- 119. [wspólnie z Igorem Hałagidą]

73. Życie religijne w Pile w okresie powojennym, w: Zarys dziejów Piły w latach 1945-2000, pod red. M. Fijałkowskiego, Piła 2013, s. 172-193.

74. Życie gospodarcze Piły w latach 1945-2000, w: Zarys dziejów Piły w latach 1945-2000, pod red. M. Fijałkowskiego, Piła 2013, s. 118-151. [wspólnie z M. Fijałkowskim]

75. Inspektorialne Kongresy ku czci NMP Wspomożycielki Wiernych w latach 2000-2012. Rys historyczny, w: Auxilium Christianorum. Teologiczno – historyczne studia i materiały z ogólnopolskich kongresów ku czci Wspomożycielki Wiernych w Rumi w l. 2000- 2012, pod red. J. Wąsowicza, J. Zdolskiego, Rumia 2013, s. 7-17. [współautor J. Zdolski]

76. Koronacja obrazów maryjnych na przestrzeni wieków. Rys historyczno-teologiczny, w: Auxilium Christianorum. Teologiczno – historyczne studia i materiały z ogólnopolskich kongresów ku czci Wspomożycielki Wiernych w Rumi w l. 2000- 2012, pod red. J. Wąsowicza, J. Zdolskiego, Rumia 2013, s. 73-85.

77. Kult Wspomożycielki Wiernych w Zakładzie Salezjańskim w Rumi w latach 1937-1960, w: Auxilium Christianorum. Teologiczno – historyczne studia i materiały z ogólnopolskich kongresów ku czci Wspomożycielki Wiernych w Rumi w l. 2000- 2012, pod red. J. Wąsowicza, J. Zdolskiego, Rumia 2013, s. 157-179.

78. Stan badań nad historią klasztoru w Lądzie w XX wieku, „Studia Włocławskie”, 15 (2013), s. 223-235.

79. Posługa duszpasterska salezjanów w Skrzatuszu w latach 1952-1972, „Rocznik Skrzatuski”, 1 (2013), s. 75-89.

80. „Rumuni powstańcie!”. Przemiany polityczne w Rumunii na przełomie 1989 -1990 roku w świetle prasy solidarnościowej i drugiego obiegu, w: Polsko – rumuńskie związki historyczne i kulturowe, pod red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewskiej – Calistru, Suceava 2013, s. 245-261.

81. Udział metropolity poznańskiego arcybiskupa Antoniego Baraniaka SDB w obradach Soboru Watykańskiego II, w: Studia Soborowe. Historia i nauczanie Vaticanum II, pod red. M. Białkowskiego, Toruń 2013, s. 209-234.

82. Kult kutnowskich męczenników ks. Michała Woźniaka i ks. Michała Oziębłowskiego w salezjańskim klasztorze w Lądzie n. Wartą, „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, 17 (2013), s. 321-330.

83. Kult męczenników II wojny światowej. Propozycja szlaku turystyczno-kulturowego na pograniczu kujawsko-wielkopolskim, „Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko – Pomorskiego”, 4 (2013), s. 89-100.

84. Materiały do dziejów diecezji gorzowskiej w Archiwum Salezjańskim Inspektorii Pilskiej, w: Documenta omnia custodiri debent. Konferencja naukowa z okazji 10-lecia zielonogórskiego Archiwum Diecezjalnego. Zielona Góra, 23 października 2013 r., pod red. R. R. Kufla, Zielona Góra 2014, s. 65-75.

85. Ksiądz prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB, salezjanin, kapłan, historyk Kościoła, w: Da Mihi Animas Caetera Tolle. Księga Pamiątkowa dedykowana Ks. Profesorowi Stanisławowi Wilkowi SDB w 70. rocznicę urodzin, pod red. J. Pietrzykowskiego, J. Wąsowicza, (Seria: Studia i materiały źródłowe pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, t. 4), Piła 2014, s. 9-17. [wspólnie z ks. Janem Pietrzykowskim SDB]

86. Salezjanie w Konzentrazionlager Dachau, w: Da Mihi Animas Caetera Tolle. Księga Pamiątkowa dedykowana Ks. Profesorowi Stanisławowi Wilkowi SDB w 70. rocznicę urodzin, pod red. J. Pietrzykowskiego, J. Wąsowicza, (Seria: Studia i materiały źródłowe pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, t. 4), Piła 2014, s. 225-257.

87. Materiały do dziejów Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w Archiwum Salezjańskim Inspektorii Pilskiej, w: Przeszłość Kościoła w Archiwach Pomorza Zachodniego, pod red. T. Ceynowy, Koszalin 2014, s. 111-120.

88. Klub Inteligencji Katolickiej w Pile w l. 1981-1990, w: Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych w latach osiemdziesiątych XX wieku, pod red. K. Białeckiego, Warszawa – Poznań 2014, s. 363-385.

89. Symbolika sztandaru Hufca Szkolnego Przysposobienia Wojskowego z Gimnazjum Salezjańskiego im. Piusa XI w Różanymstoku z 1933 r. Z zagadnień weksylologii, „Seminare”, 35 (2014) nr 3, s. 191-203.

90. Troska salezjanów o bpa Antoniego Baraniaka SDB w okresie jego internowania w Marszałkach (29 grudnia 1955 r. –1 kwietnia 1956 r.), „Seminare”, 35 (2014) nr 1, s. 157-169.

91. Herb gminy Szydłowo jako przejaw kultu Matki Bożej Skrzatuskiej, „Rocznik Skrzatuski”, 2 (2014), s. 117-121, 157-158.

92. Ruch pielgrzymkowy z pilskich parafii do sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Skrzatuszu w l. 80 – tych XX w., „Rocznik Skrzatuski”, 2 (2014), s. 53-64.

93. Problemy duszpasterstwa dla Polaków na Bukowinie i w Besarabii w l. 30. XX wieku w świetle korespondencji Kancelarii Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda, w: Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych, red. H. Walczak, S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2014, s. 417-439.

94. Medale i medaliki poświęcone kard. Augustowi Hlondowi w zbiorach Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, „Adhibenda”. Rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze, 1(2014), s. 155-165.

95. Działalność duszpastersko – wychowawcza salezjanów w Koninie w latach 1994 –2014, „Studia Włocławskie”, 16(2014), s. 440-449.

96. „Nie pójdziemy na wybory!”. Akcje bojkotu wyborów organizowane przez młodzieżowe organizacje niezależne w Gdańsku w l. 1984 -1988, w: Wybory i referenda w PRL, pod red. S. Ligarskiego, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 737-762.

97. Działalność naukowa i edukacyjna archiwum kościelnego na przykładzie Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 102(2014), s. 327-340.

98. Religijność „Solidarności” w latach 1980 -1981, w: Państwo – Religia. Instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku, T. 1, pod red. J. Durki, Sto sześćdziesiąte siódme wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Kalisz 2014, s. 224-254.

99. Sztandar Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta przy Gimnazjum Księży Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim z 1933 r. i jego symbolika. Z zagadnień weksylologii, „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 2014, z. 14, Z zagadnień heraldyki i nauk pokrewnych, red. P. Gołdyn, s. 157-176.

100. Kontakty prof. Oskara Haleckiego z kard. Augustem Hlondem prymasem Polski, „Seminare”, 36 (2015) nr 1, s. 227-234.

101. Reakcje społeczeństwa województwa pilskiego na przebieg drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny (16-23 czerwca 1983 r.) w świetle teleksów KW PZPR w Pile, „Seminare”, 36 (2015) nr 2, s. 187-198.

102. Federacja Młodzieży Walczącej Region Gdańsk i Pomorze Wschodnie w latach 1984-1990, w: Federacja Młodzieży Walczącej 1984–1990, red. Marek Wierzbicki, Warszawa 2015, s. 108-166.

103. Federacja Młodzieży Walczącej Region Pomorze Zachodnie (Szczecin) w latach 1985-1990, w: Federacja Młodzieży Walczącej 1984–1990, red. Marek Wierzbicki, Warszawa 2015, s. 292-313.

104. Sprawa Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Waleczni”. Służba Bezpieczeństwa wobec Federacji Młodzieży Walczącej w Bydgoszczy w latach 1988-1989, w: Federacja Młodzieży Walczącej 1984–1990, red. Marek Wierzbicki, Warszawa 2015, s. 382-398.

105. Troska salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile o upamiętnianie i popularyzację postaci Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda SDB w l. 1979-2014, w: Kardynał August Hlond (1881-1948) Salezjanin, Prymas Polski i Mąż Stanu, (Seria: Studia i materiały źródłowe pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, t. 5), pod red. J. Pietrzykowskiego SDB, J. Wąsowicza SDB, Dębno 2015, s. 229-250.

106. Ksiądz Mikołaj Kamiński (1911 –1986), salezjanin, wykładowca, autor opracowań historycznych, miłośnik dziejów Wielkopolski Wschodniej, „Polonia Maior Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej”, 2 (2015), s. 155-166.

107. Praktyczna szkoła dziennikarstwa. Środowisko niezależnych wydawnictw na przykładzie podziemnych pism Federacji Młodzieży Walczącej w Trójmieście, „Fides Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, 2 (2015), s. 132-148.

108. Ksiądz profesor Adam Durak SDB (1949-2005). Animator życia liturgicznego w salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile, w: Ecce domus mea. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Adamowi Durakowi w 10. rocznicę wejścia na liturgię niebieską, pod red. D. Sztuka, Warszawa 2015, s. 60-73.

109. Kult NMP Wspomożycielki Wiernych i św. Jan Bosko w przepowiadaniu Słowa Bożego w sanktuarium w Skrzatuszu w l. 80. XX w., „Rocznik Skrzatuski”, 3 (2015), s. 75 -93.

110. Salezjańskie wydawnictwa promujące sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu, „Rocznik Skrzatuski”, 3 (2015), s. 147 -155.

111. W poszukiwaniu śladów św. Jana Bosko w polskich archiwach, „Archiva Ecclesiastica”, 8 (2015), s. 97-105.

112. Od Poznania do Drezna. Męczeńska droga „Poznańskiej Piątki” (21 IX 1940 – 24 VIII 1942), w: Drezdeński szafot, (Studia i materiały poznańskiego IPN t. XXXIV), pod red. R. Sierchuły, Poznań IPN 2015, s. 116-128.

113. Działalność duszpastersko wychowawcza salezjanów na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-2015. Stan badań, „Colloquia Theologica Ottoniana”, nr 1 (2015), s. 143-170.

114. Portret działacza: Franciszek Langner, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Sprzętu Oświetleniowego „Polam” w Pile, w: „Solidarność” 1980-1981 w kraju i w Wielkopolsce. Szkice do portretu, pod red. K. Brzechczyna, (Studia i Materiały Poznańskiego IPN, t. XXXV), Instytut Pamięci Narodowej, Poznań 2016, s. 223-238.

115. Ksiądz Jerzy Popiełuszko jako wychowawca i opiekun młodzieży, w: Roczniki Księdza Jerzego, t. 1: Kościół a młodzież w Polsce po II wojnie światowej, pod red. ks. P. Nowogórskiego, W. Polaka, W. Rozynkowskiego, Toruń – Górsk 2016, s. 59-88.

116. Stan badań i postulaty badawcze dotyczące salezjańskiego okresu życia ks. Augusta Hlonda SDB, w: Dzieło Prymasa ze Śląska. Troska i nauczanie, pod red. Bernarda Kołodzieja, Mirosława Wójcika i Barbary Kołodziej, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Akademia Ignatianum w Krakowie 2016, s. 189-196.

117. Salezjanie w Skrzatuszu w latach 1972-2001, „Rocznik Skrzatuski”, 4 (2016), s. 67-77.

118. Wychowawczy i ewangelizacyjny wymiar Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę, „Fides Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, 5(2016), s. 253 -269.

119. Medale i medaliki poświęcone św. Janowi Bosko w zbiorach Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, „Adhibenda”. Rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze, 3(2016), s. 241-257.

120. Ksiądz Wiktor Grabelski SDB (1857-1902) fundator dzieła salezjańskiego w Polsce, w: Roczniki Księdza Jerzego, t. 2: Wielkie postacie Tysiąclecia Chrztu Polski, pod red. ks. P. Nowogórskiego, W. Polaka, W. Rozynkowskiego, Toruń – Górsk 2016, s. 39-46.

121. Pionierzy duszpasterstwa salezjańskiego na tzw. Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1956, w: Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, Tom I: 1945–1956, praca zbiorowa pod redakcją: Michała Siedziako, Zbigniewa Stanucha i ks. Grzegorza Wejmana, Szczecin 2016, s. 115-127.

122. Immagine di don Bosco emersa dalle lettere dei Polacchi: un apostolo poliedrico e di forte fascino personale, w: Percezione della figura di don Bosco all’esterno dell’opera salesiana, pod red. G. Loparco , S. Zimniaka, Roma 2016, s. 39-48.

123. Sława męczeństwa i kult „Poznańskiej Piątki” w latach 1945-2016, w: Wierni do końca. Studia i materiały źródłowe o „Poznańskiej Piątce” męczenników II Wojny światowej (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XL), wyd. II poprawione, pod red. R. Sierchuły, J. Wąsowicza, Poznań 2016, [ rozszerzona wersja artykułu z 2012 roku. Patrz pozycja nr 65]

124. Archiwum ks. Wiktora Jacewicza SDB, badacza martyrologii polskiego duchowieństwa w czasie drugiej wojny światowej, w zasobie Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, w: Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych zasobów archiwów kościelnych, pod red. A. Laszuk, Warszawa 2016, s. 129-147. [wspólnie z Krzysztofem Kolasą].

125. Parafia pw. Świętych Piotra i Pawła w Kowalewie pod administracją salezjanów w latach 1951-2016,Polonia Maior Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej”, 4(2017), s. 183-193.

126. Koronacja Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie 2 lipca 1927 roku, , „Rocznik Skrzatuski”, 4(2017), s.159-172.

127. Kardynał August Hlond SDB jako wychowawca młodego pokolenia Polaków. Zarys problematyki, w: Kardynał August Hlond prymas Polski na nowo odczytany. W 135. rocznicę urodzin oraz 90. rocznicę objęcia stolicy prymasowskiej w Gnieźnie, pod red. W. Królikowskiego, G. Paprotnej, Kraków 2017, s. 227-242.

128. Zabezpieczanie i opracowanie spuścizn po osobach zakonnych. Doświadczenia Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, „Archiva Ecclesiastica”, 10 (2017), s. 99-110.

129. Kardynał Štěpán Trochta SDB -więzień dwóch systemów totalitarnych, „Fides Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, 7(2017), s. 31-45.

W druku:

Internowani działacze NSZZ „Solidarność” Region Województwo Pilskie w ośrodkach odosobnienia we Wronkach, Gębarzewie, Kwidzyniu i Wierzchowie Pomorskim,

Historia i symbolika wybranych sztandarów pilskiej „Solidarności”,

Przejawy życia religijnego i działalność kulturalna salezjanów w KL Dachau,

Salezjanie na terenie Administracji Gorzowskiej w latach 1956–1972,

Maryjny charakter religijności ruchu „Solidarność” 1980-1989,

Kult Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki na terenie diecezji włocławskiej

W przygotowaniu:

Od „Sacrosongów” po pielgrzymkę kibiców. Salezjanie w Polsce w służbie Nowej Ewangelizacji,

Muzyka kościelna zaangażowana. Reminiscencje sytuacji Kościoła w PRL w tekstach pieśni i piosenek religijnych,

Edycja źródeł:

1. Lista Duchownych internowanych w Lądzie 6 X 1941 r., „Seminare”, 17 (2001), s. 505 –518.

2. Wiktor Jacewicz SDB, Obóz internowania dla duchowieństwa w Golinie (opracował, wstępem opatrzył i podał do druku: Jarosław Wąsowicz SDB), [w:] Ziemia Słupecka naszą Małą Ojczyzną. Księga Pamiątkowa dedykowana Panu Marianowi Jareckiemu, regionaliście, działaczowi społecznemu, pod red. J. Wąsowicza SDB, Słupca 2002, s. 77 - 86.

3. Wiktor Jacewicz SDB, Polscy kapłani wojskowi w hitlerowskich obozach jenieckich i koncentracyjnych, oprac. Jarosław Wąsowicz, Grot. R. 6, nr 25 (2005), s. 190-199 „Grot. Zeszyty Historyczne poświęcone historii wojska i walk o niepodległość” 7 (2006).

4. „Szeregowiec – istota pozbawiona własnej osobowości”. Opozycja młodzieżowa w regionie gdańskim wobec zasadniczej służby wojskowej w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa, „Grot. Zeszyty Historyczne poświęcone historii wojska i walk o niepodległość” 7 (2006) nr 26, s. 124 –133.

5. Marian Małecki, Dziennik internowania, [w:] Solidarność Pilska w Podziemiu, pod red. J. Wąsowicza, Piła 2006, s. 91 –106.

6. Solidarność Pilska w podziemiu 1981 –1989. Wypisy źródłowe z materiałów archiwalnych, [w:] Solidarność Pilska w Podziemiu, pod red. J. Wąsowicza, Piła 2006, s. 169 –398.

7. Pomoc polskich organizacji niepodległościowych w Szwecji dla ofiar Poznańskiego Czerwca 1956 r., „Przegląd Wielkopolski”, nr 74 (4/2006), s. 76 -78.

8. Likwidacja Zasadniczej Szkoły Metalowo – Odlewniczej Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi przy ul. Wodnej 34. Wybór tekstów źródłowych, [wspólnie z K. Kolasą] „Seminare”, 24 (2007), s. 511 –523.

9. Posługa duszpasterska salezjanów podczas strajków studenckich w Łodzi 21. 01 – 18. 02. 1981 r. Wybór tekstów źródłowych [wspólnie z K. Kolasą], „Seminare”, 26 (2009), s. 393 -408.

10. Gdzie podział się socjalizm? Szeregowi działacze PZPR w Gdańsku wobec prezydentury Jaruzelskiego i powstania rządu Mazowieckiego w okresie od lipca do września 1989 r., „Actum”, nr 1 (2009), s. 85 -94.

11. Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim 1919–2009. Wybór materiałów źródłowych [wspólnie z K. Kolasą], [w:] Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim 1919-2009. Studia i materiały źródłowe, pod red. J. Wąsowicza, Piła 2009, s. 213 -464.

12. Posługa duszpasterska ks. Prałata Hilarego Jastaka podczas strajków gdyńskich stoczniowców i portowców w czasie Sierpnia 80’, [w:] Tożsamość kulturowo cywilizacyjna Gdyni. Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo – cywilizacyjnej, pod red. M. Gawrona, H. Głogowskiej, „Zeszyty Gdyńskie nr 4”, Gdynia 2009, s. 89 -139.

13. Protokół z narady I sekretarzy Komitetów Miejskich, Komitetów Miejsko – Gminnych, Komitetów Gminnych, kierowników Rejonowych Ośrodków Pracy Partyjnej oraz kierowników wydziałów Komitetu Wojewódzkiego odbytej w dniu 27 X 1984 r., [w:] Nie można uśmiercić nadziei. Reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984 -1989. (Studia i materiału poznańskiego IPN, t. 9), pod red. W. Handkego, J. Wąsowicza, Poznań 2009, s. 101 -103.

14. Refleksje pokoju. Homilia ks. Stanisława Styrny SDB w Dniu Zadusznym 2 XI 1984 r. na mszy św. odprawianej w kościele św. Rodziny w Pile w intencji śp. ks. Jerzego Popiełuszki, w: Nie można uśmiercić nadziei. Reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984 -1989. (Studia i materiału poznańskiego IPN, t. 9), pod red. W. Handkego, J. Wąsowicza, Poznań 2009, s. 104 -106.

15. Towarzyszyłem ks. Janowi Ziei w pogrzebie ks. Popiełuszki. Wspomnienie ks. Zbigniewa Łepki SDB, w: Nie można uśmiercić nadziei. Reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984 -1989. (Studia i materiału poznańskiego IPN, t. 9), pod red. W. Handkego, J. Wąsowicza, Poznań 2009, s. 121 -125.

16. Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki oczami 17 latka. Wspomnienia Mariusza Małeckiego, w: Nie można uśmiercić nadziei. Reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984 -1989. (Studia i materiału poznańskiego IPN, t. 9), pod red. W. Handkego, J. Wąsowicza, Poznań 2009, s. 126 -129.

17. Obłudne hasło „przezwyciężania zła dobrem”. Reakcje społeczeństwa województwa gdańskiego na uprowadzenie i morderstwo ks. Popiełuszki w oczach aparatu partyjnego, „Actum”, nr 2 (2010), s. 139-142.

18. W. Jacewicz SDB, Obóz internowania w Kazimierzu Biskupim 9 XI 1939 – 26 VIII 1940 (opracował i podał do druku: Jarosław Wąsowicz SDB), [w]: II wojna światowa w Wielkopolsce Wschodniej. Wybrane aspekty, pod red. P. Gołdyna, Konin 2010, s. 135 -145.

19. Festiwal rockowy „Święto Twojej Muzyki” w Chodzieży w oczach bezpieki, „Przegląd Archiwalny IPN”, nr 3 (2010), s. 319-327.

20. Salezyanie Księdza Bosko a Polacy. Artykuł z „Wiadomości Salezjańskich” z 1901 r., opracował i wstępem opatrzył ks. Jarosław Wąsowicz SDB, „Kronika Inspektorialna”, nr 13 (2011), s. 176-185.

21. Prymas Polski kard. August Hlond i lotnictwo na fotografii. Rekonesans z badań archiwalnych, „Grot. Zeszyty Historyczne poświęcone historii wojska i walki o niepodległość”, nr 34-35 (2011), s. 191-203. [wspólnie z ks. Robertem Kulczyńskim].

22. Dokumenty z początku XX w. odnalezione podczas remontu kościoła filialnego pw. św. Wojciecha w Dysznie, „Kronika Inspektorialna”, nr 15 (2011), s. 114- 119.

23. Działalność Kościoła rzymsko – katolickiego wśród młodzieży na terenie województwa gdańskiego w latach 80. XX w. w świetle dokumentów KW PZPR, „Seminare”, 31 (2012), s. 293-308.

24. Kazanie biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego podczas obchodów „Święta Morza” w Gdyni 29 czerwca 1935 r., „Zeszyty Gdyńskie”, 7 (2012), s. 67 -79.

25. Wybrana dokumentacja dotycząca męczeństwa „Poznańskiej Piątki”, opr. R. Sierchuła, J. Wąsowicz, w: Wierni do końca. Studia i materiały źródłowe o „Poznańskiej Piątce” męczenników II Wojny światowej (Studia i materiału poznańskiego IPN, t. 21), pod red. R. Sierchuły, J. Wąsowicza, Poznań 2012, s. 157-183. [toż:

26. Wigilia w celach internowanych, „Biuletyn Informacyjny”. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, nr 12 (2012), s. 73-77.

27. Relacja o pracy duszpasterskiej i społecznej ks. Franciszka Szczygłowskiego (1876 -1941), dobrodzieja dzieł salezjańskich w Aleksandrowie Kujawskim i Lądzie na Wartą. Edycja źródłowa, „Seminare”, 34 (2013), s. 325-332.

28. Kult Maryi Wspomożycielki Wiernych. Dokumenty, wybór i opracowanie ks. Jarosław Wąsowicz, w: Auxilium Christianorum. Teologiczno – historyczne studia i materiały z ogólnopolskich kongresów ku czci Wspomożycielki Wiernych w Rumi w l. 2000- 2012, pod red. J. Wąsowicza, J. Zdolskiego, Rumia 2013, s. 181-210.

29. Zakład Salezjański im. ks. Jana Siemca na Powiślu w dniach Powstania Warszawskiego we wspomnieniach ks. Stefana Prusia SDB, „Kronika Inspektorialna”, 27 (2014), s. 113-131.

30. Florian Kałdoński. Wspomnienia kapłana z okresu okupacji, opracował, do druku przygotował i przypisami opatrzył Jarosław Wąsowicz SDB, „Kronika Wielkopolski”, 4 (2014), s. 75- 82.

31. Sprawozdanie Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Koninie dotyczące działalności Ruchu „Światło – Życie” w latach 1977-1980, „Polonia Maior Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej”, 1(2014), s. 109-117.

32. Sprawozdanie ks. Klemensa Średzińskiego, profesora Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy z pracy duszpasterskiej wśród wychodźstwa polskiego w Rumunii w okresie wakacji w 1936 r., „Studia Bydgoskie”, 8(2014), s. 247-258.

33. Przegląd ogólnopolskiej dokumentacji Federacji Młodzieży Walczącej z l. 1985-1990, wstęp, wybór i opracowanie Jarosław Wąsowicz SDB, w: Federacja Młodzieży Walczącej 1984–1990, red. Marek Wierzbicki, Warszawa 2015, s. 445-481.

34. Wystawa na cenzurowanym. Dokumentacja Służby Bezpieczeństwa dotycząca uroczystości otwarcia izby muzealnej poświęconej kard. Augustowi Hlondowi prymasowi Polski w Czerwińsku 16 sierpnia 1971 r., w: Kardynał August Hlond (1881-1948) Salezjanin, Prymas Polski i Mąż Stanu, (Seria: Studia i materiały źródłowe pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, t. 5), pod red. J. Pietrzykowskiego SDB, J. Wąsowicza SDB, Dębno 2015, s. 273-292.

35. Udział kardynała Szczepana Trochty SDB w uroczystościach dziękczynnych za 25. rocznicę wyzwolenia KL Dachau w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, „Polonia Maior Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej”, 2 (2015), s. 135-144.

36. Udział arcybiskupa Luigiego Poggi w uroczystościach ku czci Świętego Wojciecha w Gnieźnie 24-25 kwietnia 1976 r., „Fides Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, 4 (2016), s. 238-248.

37. Relacja prof. Karola Górskiego ze spotkań i rozmów z prymasem Polski kard. Augustem Hlondem SDB, w: Miasta, Regiony i Ludzie. Studia i szkice z historii powszechnej i Polski w XX w., pod red. R. Kozłowskiego, Z. Girzyńskiego, M. Golona, Toruń 2016, s. 127-152.

38. Gdańska prasa drugiego obiegu wobec zabójstwa i pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki. Edycja źródłowa, w: Roczniki Księdza Jerzego, t. 2: Wielkie postacie Tysiąclecia Chrztu Polski, pod red. ks. P. Nowogórskiego, W. Polaka, W. Rozynkowskiego, Toruń – Górsk 2016, s. 123-137.

39. Relacja ks. Szczepana Trochty SDB o salezjanach w KL Dachau przesłana po wyzwoleniu obozu do ks. Piotra Ricardone SDB Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego, Seminare”, 38 (2017) nr 1, s. 165-174.

40. Biblioteki Związkowe Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Naprawy Taboru Leśnego oraz Lubuskich Zakładach Okrętowych LUBMOR w Trzciance. Przyczynek do historii zakładowych struktur związkowych, „Kronika Ziemi Trzcianeckiej”, 7 (2017), s. 81-90.

41. Korespondencja Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego Michała Grażyńskiego z prymasem Polski kard Augustem Hlondem w sprawie przystąpienia organizacji katolickich do Międzyzwiązkowej Komisji Porozumiewawczej Polskich Organizacji Młodzieżowych,

42. Wspomnienia ks. Stefana Pawlaczyka SDB z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Gusen.