Przejdź do treści

Założenie łąki kwietnej

30/09/2020 - 16:46
laka

1 października br. o godz. 10:00 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku razem z firmą Łąki Kwietne wspólnie założą na terenie sąsiadującym bezpośrednio z Muzeum łąkę kwietną.

Na pow. 500 m2 tradycyjnie utrzymywanego trawnika zostanie założona łąka kwietna, która zostanie odpowiednio zabezpieczona i oznaczona specjalnymi tablicami edukacyjnymi. Wydarzenie to zostanie wykonane w obecności uczestników warsztatów „Projektowania i zakładania łąk kwietnych” organizowanych przez firmę Łąki Kwietne oraz Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu. Osoby odwiedzające Muzeum, jak i lokalna społeczność z pewnością będzie miło zaskoczona wyglądem łąki najbliższej wiosny – dopiero wtedy będzie można zobaczyć efekt.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest instytucją dbającą o dziedzictwo historyczne i kulturowe, jak i świadomą i odpowiedzialną społecznie placówką dbającą o wspólne dobro jakim jest środowisko przyrodnicze. Posadzone rośliny wyróżniać będą nie tylko walory estetyczne, ale fakt, że będą chętnie odwiedzane przez pszczoły, trzmiele i motyle. Zakładana łąka kwietna przyczyni się do zwiększenia różnorodności biologicznej w mieście.

Zakładana łąka kwietna nie jest jedynym działaniem Muzeum na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, jak i podkreślania jego istotnej roli. W sierpniu 2020 r. wokół Muzeum zostało ustawionych 8 mobilnych (łatwych do przestawienia) donic, które obsadzone zostały m.in. kolorowymi jeżówkami oraz  krwawnikami, nie tylko pięknie się prezentującymi, ale i chętnie odwiedzanymi przez owady. W donicach zostało ukrytych 160 cebul tulipanów, które zakwitną wiosną 2021 r.

Na rok 2021 planowane są  kolejne działania na rzecz środowiska przyrodniczego, o których Muzeum będzie na bieżąco informować.