#ZajrzyjDoNaszejKsiążki - pamiątki należące do Tadeusza Załuski | #M2WSwirtualnie

#ZajrzyjDoNaszejKsiążki - pamiątki należące do Tadeusza Załuski | #M2WSwirtualnie

#ZajrzyjDoNaszejKsiążki w ramach akcji #M2WSwirtualnie i zobacz pamiątki z zesłania należące do Tadeusza Załuski, który wraz z rodziną został deportowany na Wschód w czerwcu 1940 r. Materiał stanowi rozdział z naszej najnowszej publikacji, która ukazuje się w serii „Kolekcje Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”. Pierwszy tom serii nosi tytuł „Deportacje na Wschód”, a jego autorkami są Krystyna Dąbrowska i Monika Sołoduszkiewicz, które dokonały wyboru eksponatów należących do polskich obywateli zesłanych w głąb Związku Sowieckiego w trzech falach deportacyjnych 1940 r.

Sercem każdego muzeum jest gromadzona w nim kolekcja zabytków opowiadających pewną konkretną historię. Stanowi ona o funkcjonowaniu muzealnego krwioobiegu, gdyż to wokół niej buduje się zarówno przekaz ekspozycyjny, jak i pozostałą aktywność okołomuzealną – kulturalną, artystyczną, edukacyjną czy naukową. Stąd też, przekazując w Państwa ręce niniejszą publikację, pragniemy podzielić się zgromadzonymi w naszych zbiorach muzealiami, których na wystawie znajduje się niewielka część, bo zaledwie 2,8 tys., natomiast zdecydowana większość, bo aż 52 tys., spoczywa w muzealnych magazynach – pisze we wstępie do książki dr Karol Nawrocki, dyrektor MIIWS.

Katalog jest bogato ilustrowany, eksponaty posiadają opisy i często własną mikrohistorię. Standardem naszego Muzeum jest już publikowanie albumów czy katalogów w wersji obcojęzycznej, dlatego i ten katalog posiada wersję anglojęzyczną.

Zapraszamy do lektury! Publikację znajdziesz TUTAJ.

Opis bibliograficzny: Krystyna Dąbrowska, Monika Sołoduszkiewicz, Deportacje na Wschód / Deportations to the East, Gdańsk 2019, Wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, ss. 150, seria: Kolekcje ze Zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku / Collections of the Museum of the Second World War in Gdańsk, t. 1, ISBN 978-83-65957-26-9
 

#ZajrzyjDoNaszejKsiążki
W ramach cyklu udostępniamy wybrane fragmenty publikacji wydanych nakładem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.