Okładka "Wojna i pamięć"

#ZajrzyjDoNaszejKsiążki - artykuł prof. Tadeusza Wolszy umieszczony w roczniku "Wojna i Pamięć" | #M2WSwirtualnie

W znanym Wam już cyklu #ZajrzyjDoNaszejKsiążki powstałym w ramach akcji #M2WSwirtualnie udostępniamy artykuł profesora Tadeusza Wolszy, poświęcony filmom katyńskim powstałym w latach 1943 – 1953. Tekst został opublikowany w pierwszym numerze rocznika Muzeum II Wojny Światowej „Wojna i Pamięć”. Zapraszamy do lektury!

Tadeusz Wolsza – profesor doktor habilitowany, pracownik Instytutu Historii PAN w Warszawie oraz Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wiceprzewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej oraz przewodniczący Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej. Prowadzi badania naukowe dotyczące dziejów polskiej powojennej emigracji w Wielkiej Brytanii, historii powojennego więziennictwa w Polsce do 1956 r., zbrodni katyńskiej, postaw dziennikarzy w kraju i na emigracji oraz historii sportu w II Rzeczpospolitej i PRL. W dorobku naukowym posiada około 260 publikacji naukowych. Ostatnio drukiem ukazała się m.in. monografia Ze sportem za pan brat, ze sportem na bakier. Pasje sportowe elit politycznych w dwudziestoleciu międzywojennym i w pierwszych latach Polski Ludowej (Warszawa 2018).
„Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” to nowy rocznik wydawany nakładem MIIWŚ. Tematem przewodnim pierwszego numeru prezentowanego periodyku jest zbrodnia katyńska. Poruszono w nim m.in. kwestie pozostałości epistolograficznych po ofiarach zbrodni, zbiorów archiwów państwowych i rodzinnych, które dotyczą wydarzeń z 1940 r., o czym pisze m.in. Ewa Kowalska, czy temat filmów katyńskich, o których napisał Tadeusz Wolsza. W czasopiśmie podzielonym na cztery działy tematyczne (Wokół zbrodni katyńskiej, Varia, Sprawozdania i Recenzje) znajdują się teksty nie tylko polskich autorów, ale również zagranicznych. Wśród nich są Swiatoslaw Kulinok, Wiaczesław Selemeniew czy Włodzimierz Zdanowicz, którzy opisują doświadczenia związane z II wojną światową z perspektywy społeczeństwa białoruskiego. W numerze poruszono również zagadnienia lokalne – m.in. w tekście autorstwa Dmitriya Panto piszącego o działalności Lwa Charko w Gdańsku czy Jarosłwa Tuliszki, którego artykuł jest poświęcony udziałowi gdyńskich policjantów w obronie wybrzeża. Publikację wzbogaca materiał ilustracyjny: listy ofiar zbrodni katyńskiej, dokumenty i zdjęcia historyczne. 
Zachęcamy Was do zapoznania się z debiutującym właśnie czasopismem, poprzez lekturę artykułu profesora Tadeusza Wolszy.

Pobierz artykuł > > > TUTAJ

Opis bibliograficzny: „Wojna i Pamięć”, 2019, nr 1, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, ss. 260, ISSN: 2658–0446.
 

#ZajrzyjDoNaszejKsiążki
W ramach cyklu udostępniamy wybrane fragmenty publikacji wydanych nakładem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.