Przejdź do treści

Zachować pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz III Rzeszy w latach 1939-1945

Zachować pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz III Rzeszy w latach 1939-1945

Ekspozycja przedstawia losy więźniów obozów koncentracyjnych i gett, robotników deportowanych do pracy przymusowej, jeńców wojennych, kobiet i dzieci wywiezionych do obozów i na roboty przymusowe.

Wystawa będzie prezentowana od 23 listopada do końca grudnia 2017 r.

Na wystawie zaprezentowane są: 

  • Niemiecka okupacja w Polsce
  • Organizacja pracy przymusowej
  • Praca niewolnicza
  • Zatrudnienie polskich robotników przymusowych
  • Wysiedlenia
  • Germanizacja
  • Dzieci robotników przymusowych
  • Powrót do domu czy emigracja?
  • Bohaterowie
  • Droga do pojednania
23.11.2017 - 31.12.2017
około 1 godziny
poziom - 2