Za nami finałowy koncert Festiwalu Kultury Utraconej – RAZEM

Za nami finałowy koncert Festiwalu Kultury Utraconej – RAZEM

Festiwal Kultury Utraconej dobiega końca. Jego zwieńczeniem był koncert RAZEM, podczas którego w wielowymiarowy świat kultur zabrał zebranych Joszko Broda, artysta urodzony między dwoma górami: Ochodzitą i Baranią Górą.

 

Inspiracją do stworzenia koncepcji koncertu Razem stały się ziemie utracone. Regiony Polski, które w wyniku zmian historycznych przestały być częścią naszej ojczyzny. Wraz z nimi utraciliśmy nie tylko przestrzenie geograficzne, ale również bogate dziedzictwo kulturowe w nich ulokowane, które następnie w innej szerokości geograficznej, zostało poddane niebywałej próbie czasu. Kultury utracone ocalały dzięki działalności ludzi, których są one częścią – środowiskom ekspatriantów i repatriantów w granicach obecnej Polski. W ten sposób na przykład mamy Podole na Dolnym Śląsku czy Wilno w Gdańsku.

 

Rzeczpospolita jest w swojej tkance wielokulturowa dzięki różnym narodowościom, których kultury naturalnie przenikały się z rodzimą, w efekcie tworząc kulturowy kolaż. Koncert będzie niepowtarzalną okazją, by tego doświadczyć. Usłyszymy muzyczny obraz malowany wieloma językami, tradycjami muzycznymi i ideami, dla których wspólna była przestrzeń geograficznej. Pośród nich: Polacy Kresowiacy z różnych miejsc II Rzeczypospolitej, Zaolziacy ze Śląska Cieszyńskiego, Ormianie, Tatarzy, Romowie, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Żydzi, Huculi, Łemkowie, Bojkowie, Karaimi, Słowacy, Niemcy, Czesi oraz ludzie, którzy określali się mianem tutejszych, stąd. Ich głosy zabrzmią wspólnie, naturalnie i swobodnie, jak to się działo w przeszłości.

 

Wykonawca:

Joszko Broda – chrust, glina, poroża i trochę metalu w połączeniu z pasterską monotonią, zapachem gnoju oraz zawsze obecnym lasem – tak wizjonersko możnaby opisać genezę powstania muzyki Joszki Brody;do najbardziej charakterystycznych elementów jego instrumentarium należą: drumla, liść, słomka, trzcina, okaryna, fujary, rogi i dudy; niezależność wywalczona w górskich przestrzeniach i osadzona w kulturze Karpat z mocnym odniesieniem do bajecznej Istebnej pozwoliła mu na przekroczenie ram i kanonów w twórczości, przy jednoczesnym zachowaniu meritum sprawy; muzyka Joszki opiera się przede wszystkim na brzmieniu i komunikacji; artysta gra, komponuje i produkuje, współpracując z czołowymi muzykami polskiej sceny muzycznej; jest autorem wielu albumów, brał również udział w nagraniu kilkudziesięciu płyt z innymi twórcami; tworzy muzykę do teatru i filmu; proponuje ambitną przestrzeń twórczą w pracy z dziećmi.

Partnerami Festiwalu Kultury Utraconej są: Instytut Pamięci Narodowej, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Radio Gdańsk SA, Oblackie Centrum Edukacji i Kultury, TVP Historia.

Patronaty medialne: Polskie Radio SA, Telewizja Polska SA – Oddział w Gdańsku.

Patronat honorowy nad Festiwalem Kultury Utraconej objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

Festiwal Kultury Utraconej został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie www organizatora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (muzeum1939.pl) oraz Festiwalu Kultury Utraconej.